Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

124 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 618/2005 z dnia 2005-09-21

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Szpitala oraz w sprawie wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej

Na podstawie § 59.1 ust.2 Statutu Powiatu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr III/29/2002 z dnia 21 grudnia 2002r., Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie dotyczącego ustanowienia zabezpieczenia pożyczki na pokrycie zobowiązań wynikających z art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 16 grudnia 1994r. /Dz.U.Nr 1,poz.2 z 1995r./, w postaci hipoteki na nieruchomościach będących własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

W dniu 21.09.2005r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie wystąpił do Zarządu Powiatu w Gryfinie z pismem dot:

 • akceptacji wniosku w sprawie udzielenia pożyczki SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie przez Bank Gospodarki Krajowej na pokrycie zobowiązań wynikających z tzw. "Ustawy 203",
 • wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowej pożyczki w postaci hipoteki na nieruchomościach będących własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

§ 59.1 ust.2 Statutu Powiatu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Nr III/29/2002 z dnia 21 grudnia 2002r. stanowi, że Zarząd Powiatu oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia może podejmować inne uchwały, a w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.

Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie zawierają uregulowań, umożliwiających Zarządowi Powiatu podejmowanie uchwał zawierających wymagane i wiążące zgody, stanowiska, czy też opinie dot. ustanowienia hipoteki lub innych zabezpieczeń na nieruchomościach będących własnością powiatowych osób prawnych, w tym Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonych przez Powiat. Możliwości takich nie przewidują również przepisy załącznika do uchwały Nr XXVI/333/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów /otrzymanym i zakupionym/.

Przepis art.53 ust 1 ustawy o ZOZ-ach stanowi, że SPSZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym /otrzymanym i zakupionym/. Nieruchomości mające być przedmiotem hipoteki SPSZOZ Szpital Powiatowy nabył od Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny. Zaliczają się one zatem do majątku otrzymanego. Szpital ma więc prawo do samodzielnego gospodarowania nimi. W zakres tego prawa wchodzi między innymi możliwość ustanowienia hipoteki na nieruchomościach.

Natomiast Zarząd Powiatu w Gryfinie, na mocy powołanego wyżej § 59.1. ust.2 Statutu Powiatu, może oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, podejmować inne uchwały, a w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.

Nie ma zatem przeszkód do podjęcia uchwały zawierającej stanowisko Zarządu w sprawie, będącej przedmiotem wniosku Dyrektora Szpitala.

data opublikowania: 2005-09-27 15:23:16
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 15:23:16

Strona odwiedzona 895 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.