Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

152 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 736/2006 z dnia 2006-03-08

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Pani Bogumiły Żurawieckiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Bogumiłę Żurawiecką do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.

§ 2

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Pani Bogumiła Żurawiecka może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

§ 3

Upoważnienie, o którym mowa w §1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 12/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lutego 2003r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Niniejsze upoważnienie ma na celu umożliwienie Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach Pani Bogumile Żurawieckiej składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

data opublikowania: 2006-03-10 10:26:59
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-10 10:26:59

Strona odwiedzona 941 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.