Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

157 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 757/2006 z dnia 2006-04-12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie § 2 załącznika do uchwały nr 333/XXVI/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński pełni funkcje organu założycielskiego przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego będącego majątkiem własnym zakładów (otrzymanym i zakupionym) w związku z art. 53, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami: z 1992 r.: Dz.U. Nr 63, poz. 315; z 1994 r.: Dz.U. Nr 121, poz. 591; z 1995 r.: Dz.U. Nr 138, poz. 682, Dz.U. Nr 141, poz. 692; z 1996 r.: Dz.U. Nr 24, poz. 110; z 1997 r.: Dz.U. Nr 104, poz. 661, Dz.U. Nr 121, poz. 769; z 1998 r.: Dz.U. Nr 106, poz. 668, Dz.U. Nr 117, poz. 756, Dz.U. Nr 162, poz. 1115; z 1999 r.: Dz.U. Nr 28, poz. 256, Dz.U. Nr 84, poz. 935; z 2000 r.: Dz.U. Nr 3, poz. 28, Dz.U. Nr 12, poz. 136, Dz.U. Nr 43, poz. 489, Dz.U. Nr 84, poz. 948, Dz.U. Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.; Dz.U. Nr 5, poz. 45, Dz.U. Nr 88, poz. 961, Dz.U. Nr 100, poz. 1083, Dz.U. Nr 111, poz. 1193, Dz.U. Nr 113, poz. 1207, Dz.U. Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Dz.U. Nr. 128, poz. 1407; z 2002 r.: Dz.U Nr 113, poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 i 1152, Dz.U. Nr 171, poz. 1663, Dz.U. Nr 213, poz. 2081, Dz.U. Nr 223, poz. 2215; z 2004 r.: Dz.U. Nr 210, poz. 2135, Dz.U. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.: Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Nr 248 poz. 2104) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża zgodę dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na wydzierżawienie na rzecz NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie majątku ruchomego wykazanego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Wydzierżawienie majątku ruchomego przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie jest realizacją postanowień umowy trójstronnej, zawartej w dniu 19 grudnia 2005r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie, określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi.
Celem wydzierżawienia majątku ruchomego jest prowadzenie działalności medycznej przez NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie Powiatu Gryfińskiego, na którą SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przekaże spółce umowami cesji kontrakt z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w powyższej sprawie jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-05-02 08:21:48
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 08:21:48

Strona odwiedzona 874 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.