Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

43 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 103/2003 z dnia 2003-10-07

w sprawie zmiany za zgodą strony w części decyzji ostatecznej Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 marca 2002 r. nr GN.IV.7004-1-46-24/2002 orzekającej przekazanie w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie nieruchomości nie zabudowane, położone w obrębie nr 4 miasto Gryfino, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego w następujący sposób: w punkcie 1, na stronie 1, w wierszu 9 rozstrzygnięcia decyzji, wykreślić działkę nr 191 o pow. 0,4732 ha, oznaczonej jako ulica Reymonta i w jej miejsce wpisać działkę nr 622 o pow. 0,5057 ha.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 200r. ze zmianami) oraz art. 25b, art. 43, art. 44 ust. 1, art.45, art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w oparciu o § 76 ust. 2 statutu Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zmianę za zgodą strony w części decyzji ostatecznej z dnia 8 marca 2002 r. nr GN.IV.7004-1-46-24/2002 orzekającej przekazanie w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z/s w Baniach nieruchomości nie zabudowane, położone w obrębie nr 4 miasto Gryfino, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego w następujący sposób:

 • w punkcie 1, na stronie 1, w wierszu 9 rozstrzygnięcia decyzji, wykreślić działkę nr 191
  o pow. 0,4732 ha, oznaczoną jako ulica Reymonta i w jej miejsce wpisać działkę nr 622
  o pow. 0,5057 ha.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Ostateczną decyzją z dnia 8 marca 2002 r. nr GN.IV.7004-1-46-24/2002 orzeczono przekazanie w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z/s w Baniach nieruchomości nie zabudowane w tym między innymi działki nr 191 o pow. 0,4732 ha, położonej w obrębie nr 4 miasta Gryfino, oznaczonej jako ulica Władysława Reymonta, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Pismem z dnia 19.09.2003 r. nr PZD-SD/743/10/03 Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie zwrócił się o zmianę wyżej wymienionej decyzji w części dotyczącej działki nr 191 o pow. 0,4732 ha poprzez wyłączenie jej z decyzji i w jej miejsce wpisanie działki nr 622 o pow. 0,5057 ha.

Powyższą prośbę uzasadnił tym, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie decyzją z dnia 18 lutego 2003 r. nr RR.III.LT.7723/4/2/2003 zmienił za zgodą strony swoją decyzję ostateczną z dnia 30.11.2001 r., znak: GKN.3T.7723/4/36/01 w przedmiotowej sprawie.

data opublikowania: 2003-10-24 09:20:09
data ostatniej aktualizacji: 2003-10-24 09:20:09

Strona odwiedzona 855 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.