Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

54 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 152/2004 z dnia 2004-02-04

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie części nieruchomości zabudowanej położonej w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 142, poz.1592r. z 2001r. z późn.zm./ w związku z § 5 uchwały Nr XXI/243/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 marca 2001r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia wyrazić zgodę na użyczenie części nieruchomości zabudowanej obiektami Przychodni Nr 1, położonej w Gryfinie, przy ul.Niepodległości 28, oznaczonej jako działka 167/3 o pow.0,4259ha stanowiącej udział 530/1000.

§ 2

Podstawą przekazania w użyczenie udziału 530/1000 części w nieruchomości opisanej w § 1 będzie umowa użyczenia oraz protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzone na podstawie opracowania "Ustaleń dotyczących użytkowania Przychodni Nr 1 w Gryfinie". Opracowanie powyższe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana obiektami Przychodni Nr 1 w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 28 została przekazana w użyczenie na rzecz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, z możliwością wynajmowania pomieszczeń w "Przychodni" i pobierania pożytków z tego tytułu, za zgodą "użyczającego".

Wypowiedzenie w/w umowy i zawarcia nowej umowy użyczenia ma na celu dostosowanie ilości pomieszczeń w budynku Przychodni do rzeczywistych potrzeb SPZOZ Szpitala Powiatowego w tym zakresie.

Ilość pomieszczeń i ich powierzchnia, niezbędnych dla działalności szpitala, została określona w opracowaniu "ustaleń dotyczących użytkowania Przychodni Nr 1 w Gryfinie".

Umowa użyczenia zostanie zawarta w oparciu o ww ustalenia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-02-06 08:16:24
data ostatniej aktualizacji: 2004-02-06 08:16:24

Strona odwiedzona 952 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.