Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

74 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 374/2004 z dnia 2004-08-11

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 Zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 439, Dz. U. z 2003 Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003r. Nr 189 poz.1851, Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 177, Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 90.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 - Rożne rozliczenia - 90.000 zł
   • rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 90.000 zł
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 90.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 90.000 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 90.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków i dochodów dokonuje w związku z otrzymanym Pismem Ministra Finansów ST4-4822-528/2004 z dnia 15.07.2004, w którym została przyznana dla Powiatu Gryfińskiego kwota w wysokości 90.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów Powiatu z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

W związku z koniecznością świadczenia przez publiczne służby zatrudnienia nowych usług związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej - usługi EURES, a także obowiązek inicjowania i realizowania projektów lokalnych mających na celu wsparcie lokalnych i regionalnych rynków pracy konieczne jest zwiększenie ilości etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy, pozwalających na realizacje tych zadań. Ponadto, w związku z postępującą informatyzacją urzędu oraz koniecznością zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania obsługi baz danych, przesyłów informacji do zbiorów centralnych konieczne jest utworzenie stanowiska informatyka.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-09-01 10:10:09
data ostatniej aktualizacji: 2004-09-01 10:10:09

Strona odwiedzona 989 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.