Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/139/2007 z dnia 2007-10-31

zmieniająca uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr VIII/93/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr IX/107/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06. 2007 r.,
 • uchwałą Nr XI/133/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.09.2007 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 6 ust. 1 pkt.2 kwotę 1.894.512 zł zastępuje się kwotą 1.849.326
 2. W § 6 ust. 3 kwotę 931.743 zł zastępuje się kwotą 932.743 zł
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiana jest niezbędna w związku z podjęciem Uchwały Rady Powiatu Nr XII/138/2007 z dnia 31 października 2007 dotyczącej zmiany kwoty dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie (zmniejszenie dotacji o kwotę 45.186 zł) oraz dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu (zwiększenie dotacji o kwotę 1.000 zł).

Skarbnik Powiatu
mgr Izabele Świderek

data opublikowania: 2007-11-12 15:26:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 15:26:33

Strona odwiedzona 934 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.