Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/262/2009 z dnia 2009-01-14

w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 oraz art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

§ 2
 1. Akceptuje się treść porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXII/277/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie powierzenia Miastu I Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ww. ustawy powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

Gmina Gryfino prowadzi publiczną placówkę wychowania pozaszkolnego - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie, która realizuje zadania w zakresie sportu szkolnego i turystyki na terenie powiatu gryfińskiego. Ośrodek zapewnia szerokim kręgom dzieci i młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności fizycznej, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowania pożądanych postaw wobec kultury fizycznej.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-01-16 08:35:46
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-16 08:35:46

Strona odwiedzona 826 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.