Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

16 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 58/2007 z dnia 2007-02-15

w sprawie określenia metodologii obliczania przewidywanych efektów finansowych przedsięwzięć naprawczych wynikających z wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32, ust. 2 , pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055) w związku z § 3, pkt 4, lit c, d Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz.U. Nr 61, poz. 433) oraz Uchwały Nr XXXIX/518/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenie reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przyjmuje się "Metodologię obliczania efektów finansowych przedsięwzięć naprawczych finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego" określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Określa się wzór "Zestawienia informacji i danych przedsięwzięcia naprawczego - …" stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym dalej "Zestawieniem"
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Przepis § 3, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych i naprawczych wymaga, aby do wniosku o udzielenie pożyczki dołączyć wraz z programem postępowania naprawczego między innymi:

 1. plan przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich wprowadzenia,
 2. przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych wraz z określeniem metodologii ich obliczania,
 3. uzasadnienie podejmowanych działań w ramach postępowania naprawczego - o ile nie są zawarte w programie naprawczym.

Przyjęty przez Radę Powiatu program postępowania naprawczego w zakresie finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego ujmuje ogólne kierunki ograniczenia wydatków budżetowych, prywatyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wieloletniego programu inwestycyjnego. Dlatego też, zasadnym staje się w oparciu o "Plan przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem działań" określonym przez Zarząd Powiatu, przyjęcie jednolitej metodologii obliczania efektu finansowego przedsięwzięć naprawczych oraz formę prezentowania danych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-02-26 09:38:56
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-26 09:38:56

Strona odwiedzona 968 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.