Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

41 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 211/2007 z dnia 2007-08-01

w sprawie powołania komisji przetargowej oraz biegłego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 oraz art. 21 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560), oraz §§ 4 i 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Agnieszka Madejak-Saków - przewodniczący komisji
 2. Stojan Diakowski - sekretarz komisji
 3. Andrzej Krzemiński - członek komisji
 4. Marcin Wypchło - członek komisji
 5. Agnieszka Turek - członek komisji
§ 2

Powołuje się biegłego w osobie Pani Doroty Jankowskiej - brokera ubezpieczeniowego prowadzącego Kancelarię Brokerską w Szczecinie przy ul. Emilii Plater 85/5

§ 3

Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego" oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Powołanie komisji jest konieczne w celu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego". Do zadań Komisji należy ocena ofert i przedstawienie Zarządowi Powiatu w Gryfinie propozycji rozstrzygnięcia postępowania.

data opublikowania: 2007-08-09 10:32:01
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:32:01

Strona odwiedzona 878 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.