Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 239/2007 z dnia 2007-09-04

w sprawie utworzenia filii Domu Dziecka w Chojnie

Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) art. 19 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz.219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 331), oraz § 7 pkt 1 i 2, § 22 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz. 331); Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Tworzy się filię Domu Dziecka w Chojnie przeznaczoną dla dziesięciorga dzieci.
 2. Filia, o której mowa w ust. 1, mieścić się będzie w domu jednorodzinnym przy ul. Gryfińskiej 61, w miejscowości Chwarstnica, 74-100 Gryfino.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Chojnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

W placówkach opiekuńczo wychowawczych poza Powiatem Gryfińskim umieszczonych jest 20 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania dziecka, waha się od 2.067,69 zł do 3.078,00 zł. W związku z obowiązkiem standaryzacji placówek, liczba wychowanków przebywających w jednym budynku nie może przekraczać 30. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie filii Domu Dziecka w Chojnie w domu jednorodzinnym w Chwarstnicy, gdzie koszt utrzymania jednego dziecka nie przekroczy kwoty 1.598,00, czyli takiej jak obowiązuje w placówce w Chojnie. Ponad to warunki mieszkaniowe i możliwość opieki nad dziećmi będą w filii nieporównywalnie lepsze niż w dużej placówce. W Chwarstnicy umieszczone będą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nie będzie, więc konieczności dowozu dzieci do szkół. Dzięki powstaniu filii zaistnieje możliwość przeniesienia 10 dzieci umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów. Będzie prowadzona szeroko rozumiana praca z rodziną dzieci pod kątem ich powrotu do rodzin biologicznych. Ponadto 4 osoby z Powiatu Gryfińskiego będzie mogło znaleźć zatrudnienie w nowo tworzonej filii.

data opublikowania: 2007-09-05 11:32:23
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-05 11:32:23

Strona odwiedzona 836 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.