Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

56 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 292/2007 z dnia 2007-11-13

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) oraz Uchwały Nr 290/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie określenia zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, które zlecone będzie od 2008 roku podmiotom uprawnionym oraz wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego zadania od 2008 roku, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w drodze zlecenia podmiotom uprawnionym zadania własnego Powiatu z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonego do realizacji od dnia 1 stycznia 2008 roku, na okres pięciu lat.
 2. Ogłoszenie w sprawie konkursu, o którym mowa w pkt 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
  1. załącznik nr 1 - publikowany w BIP.
  2. załącznik nr 2 - do publikacji w prasie, oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Marek HipszUZASADNIENIE
 1. Dnia 10 listopada 2004 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej podmiotom uprawnionym.
 2. Organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na dofinansowanie realizacji zleconego zadania:
  1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
  2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
 3. Zlecanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 4. Organ planujący zlecenie realizacji zadania podmiotom uprawnionym ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni.
 5. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w odpowiednim źródle, jest nim Biuletyn Informacji Publicznej, a ponadto dziennik ogólnopolski lub lokalny oraz tablica ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację zadania.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-11-14 14:51:27
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-14 14:51:27

Strona odwiedzona 946 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.