Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

136 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 612/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2009/2010 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214. poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52 poz. 466) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 poz. 1869), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się arkusze organizacji na rok szkolny 2009/2010 niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński:

 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, stanowiący załącznik nr 1,
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, stanowiący załącznik nr 2,
 3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, stanowiący załącznik nr 3,
 4. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, stanowiący załącznik nr 4,
 5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, stanowiący załącznik nr 5.
§ 2
 1. Zmiany do arkusza organizacji dokonywane w formie aneksu w trakcie roku szkolnego, które nie wywołują dodatkowych skutków finansowych oraz mają zabezpieczenie w budżecie jednostki, zatwierdza Starosta.
 2. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zarządu Powiatu.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Na podstawie przepisów rozporządzeń o ramowych statutach szkół publicznych, placówek publicznych oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, organ prowadzący zatwierdza arkusze organizacji pracy na dany rok szkolny.

W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 14:28:55
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 14:28:55

Strona odwiedzona 765 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.