Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

146 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 641/2009 z dnia 2009-08-06

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości realizacji zadania pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju" przez Stowarzyszenie "DOM Z SERCEM w TRZCIŃSKU ZDROJU", w zakresie pobierania odpłatności za pobyt oraz gospodarki depozytami mieszkańców

Na postawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001 roku, z 2002 roku: Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 200 poz.1688, Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 roku: Dz.U. Nr 162 poz.1568, z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz.1055, z 2007 roku Dz.U. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz.1458), art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 115 poz. 728, z 2008 r. zm. Dz.U. Nr 171 poz.1056, Dz.U. Nr 216 poz.1367, Dz.U. Nr 220 poz.1431, Dz.U. Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 6 poz.33, Dz.U. Nr 69 poz.590, Dz.U. Nr 92 poz. 753).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę doraźną prawidłowości realizacji zadania pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju" przez Stowarzyszenie "DOM Z SERCEM w TRZCIŃSKU ZDROJU", w zakresie pobierania odpłatności za pobyt oraz gospodarki depozytami mieszkańców.

§ 2. 1. Okres objęty kontrolą- od 01 stycznia 2009 r. do końca lipca 2009 r.
2. Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 10.08.2009 do 28.08.2009 r.

§ 3. Do przeprowadzenia w/w kontroli powołuje się zespół kontrolny działający na podstawie upoważnień, w następującym składzie:

 1. Edyta Szturo - Przewodnicząca,
 2. Jadwiga Rogaczewska - Członek,
 3. Aneta Sajdowska- Członek,

§ 4. Wyniki kontroli przedstawione zostaną Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Marek Hipsz
 5. Członek Zarządu - Jan Podleśny


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Organ zlecający realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dokonuje okresowej kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności badając:

 1. stan realizacji zadania;
 2. efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania;
 3. prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania;
 4. prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

data opublikowania: 2009-08-10 08:37:50
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-10 08:37:50

Strona odwiedzona 728 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.