Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

198 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 802/2010 z dnia 2010-07-15

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno–Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, zm: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055; z 2007r., Nr 173, poz. 1218; z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r., Nr 92, poz. 753; z 2010r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) w związku z art.36 § 1 pkt.3 Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.: Dz.U. z 1998: Nr 106 poz. 668, Nr 113 poz. 717; Dz.U. z 1999 r.: Nr 99 poz. 1152; z 2000 r.: Nr 19 poz. 239, Nr 43 poz. 489, Nr 107 poz. 1127, Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2001 r.: Nr 11 poz. 84, Nr 28 poz. 301, Nr 52 poz. 538, Nr 99 poz. 1075, Nr 111 poz. 1194, Nr 123 poz. 1354, Nr 128 poz. 1405, Nr 154 poz. 1805; Dz.U. z 2002 r.: Nr 74 poz. 676, Nr 135 poz. 1146, Nr 196 poz. 1660, Nr 199 poz. 1673, Nr 200 poz. 1679; Dz.U. z 2003 r.: Nr 166 poz. 1608, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r.: Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 120 poz. 1252, Nr 240 poz. 2407; Dz.U. z 2005 r.: Nr 10 poz. 71, Nr 68 poz. 610, Nr 86 poz. 732, Nr 167 poz. 1398; Dz.U. z 2006 r.: Nr 104 poz. 708, Nr 104 poz. 711, Nr 133 poz. 935, Nr 217 poz. 1587, Nr 221 poz. 1615; Dz.U. z 2007 r.: Nr 64 poz. 426, Nr 89 poz. 589, Nr 176 poz. 1239, Nr 181 poz. 1288, Nr 225 poz. 1672; Dz.U. z 2008 r.: Nr 93 poz. 586, Nr 116 poz. 740, Nr 223 poz. 1460, Nr 237 poz.1654; Dz.U. z 2009 r.: Nr 6 poz. 33, Nr 58 poz. 485, Nr 98 poz. 817, Nr 99 poz. 825, Nr 115 poz. 958, Nr 219 poz. 1704), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Panią Krystynę Grochmalską ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie i rozwiązuje się za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, umowę o pracę z dnia 01 sierpnia 2001 r. zawartą na czas nieokreślony, bez obowiązku świadczenia pracy przez Dyrektora.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z podjęciem czynności w zakresie zmian organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie zachodzi potrzeba odwołania Dyrektora Zakładu z zajmowanego stanowiska.

data opublikowania: 2010-07-20 12:53:25
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-20 12:53:25

Strona odwiedzona 555 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.