Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/166/2013 z dnia 2013-02-21

w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 1), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. następujących szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91:

 1. II Liceum Profilowanego,
 2. Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych,
 3. Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych,
 4. Policealnej Szkoły Zawodowej.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przesłania uchwały Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkół wymienionych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979;UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, który co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji jest obowiązany zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów (lub słuchaczy jeżeli jest to szkoła dla dorosłych) oraz właściwego kuratora oświaty. Szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie złożył wniosek o podjęcie procedury związanej z likwidacją czterech szkół ponadgimnazjalnych tj.:

 1. II Liceum Profilowanego,
 2. Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych,
 3. Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych,
 4. Policealnej Szkoły Zawodowej.

Szkoły wymienione w pkt 3 i 4 są niefunkcjonującymi szkołami ponadgimnazjalnymi dla dorosłych, a w Liceum Ogólnokształcącym Uzupełniającym dla Dorosłych w bieżącym roku szkolnym naukę kończą słuchacze IV semestru. Natomiast II Liceum Profilowane zakończyło swoją działalność w roku 2009.

Art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) przewiduje z dniem 1 września 2012 r. likwidację klasy pierwszej, a w roku następnym kolejnej klasy dotychczasowego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Dlatego też na rok szkolny 2012/2013 nie była prowadzona rekrutacja dla klasy pierwszej w tej szkole.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-02-22 11:08:43
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 11:08:43

Strona odwiedzona 401 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.