Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/189/2013 z dnia 2013-06-24

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2, art. 62 ust. 1 i 5 oraz art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 1), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, w skład którego wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gryfinie,
 2. Gimnazjum Specjalne w Gryfinie,
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Czarnowie,
 4. Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie.

§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się:

 1. Szkołę Podstawową Specjalną w Gryfinie,
 2. Gimnazjum Specjalne w Gryfinie.

§ 3. Ze szkół rozwiązanego zespołu wymienionych w § 1 pkt 3 i 4, tworzy się z dniem 1 września 2013 r. jeden zespół szkół o nazwie Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

§ 4. Pracownicy rozwiązanego zespołu szkół wymienionego w § 1, stają się z dniem 1 września 2013 r. pracownikami nowo utworzonego Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, z wyjątkiem nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych, którzy wcześniej otrzymają wypowiedzenie umowy o pracę.

§ 5. Mienie, należności i zobowiązania pozostałe po rozwiązaniu zespołu szkół, o którym mowa w § 1 przejmuje nowo utworzony zespół wymieniony w § 3.

§ 6.

 1. Akt założycielski Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie określa Statut stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979;

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Uchwała stanowi kontynuację rozpoczętego procesu działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Podjęta przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwała nr XXI/167/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie wchodzących w jego skład oraz włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 i zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Chojnie, została przesłana Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty. W kontekście powyższego, kurator pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 z dniem 31 sierpnia 2013 r.

W związku z tym, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-06-27 12:23:51
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 12:23:51

Strona odwiedzona 1247 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.