Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

17 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 53/2011 z dnia 2011-03-31

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz uchwały Nr XLV/397/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011", Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu z protokołem Komisji konkursowej z dnia 24 marca 2011 r. wybiera się oferty realizacji zadań publicznych w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 2. Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest podstawą do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej wspierają w sferach m.in.:

 • ochrony i promocji zdrowia;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Korzystając z tych uprawnień Zarząd Powiatu w Gryfinie powołał w drodze uchwały komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację ww. zadań przez organizacje pozarządowe.

Komisja oceniła złożone oferty, a Zarząd Powiatu po zapoznaniu z protokołem z prac komisji dokonał wyboru ofert i określił kwoty udzielonych dotacji dla poszczególnych wykonawców zadań.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-04-04 09:10:25
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 09:10:25

Strona odwiedzona 543 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.