Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

74 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 244/2012 z dnia 2012-04-12

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 75), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 130 400,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 130 400,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 130 400,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 800,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 300,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 300,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 500,00 zł
  rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 500,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 182 333,44 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 24 116,77 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 11 500,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 12 616,77 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 18 010,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 18 010,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 870,52 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 7 870,52 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 1 936,15 zł
  rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 1 936,15 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 130 400,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 130 400,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 52 733,44 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 12 616,77 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 12 616,77 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 11 500,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 11 500,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 18 010,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 18 010,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 870,52 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 7 870,52 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 300,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 300,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 2 436,15 zł
  rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 500,00 zł
  rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 1 936,15 zł

§ 3. W Uchwale Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:
uchwałą Nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 232/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 240/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych z załącznikach od 1 do 7.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa. Zmiany dotyczą paragrafów płacowych.
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze. Zmiany dotyczą paragrafów płacowych.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, w paragrafie 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na klimatyzację w pracowni komputerowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług remontowych.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 12 616,77 zł. Są to środki zaoszczędzone przez jednostkę podczas realizacji projektu "Różnice motorem zmian" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", Comenius, Partnerskie Projekty Regio na mobilnościach finansowanych przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie". Środki przeznacza się na zabezpieczenie 20% wydatków na projekty realizowane przez jednostkę.
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków jednostki o 7 870,52 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela mianowanego.
 6. Pismem Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 130 400,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów powiatu o 800,00 zł i plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 500,00 zł na zadania w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie oraz plan wydatków Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 300,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-16 10:32:31
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-16 10:32:31

Strona odwiedzona 470 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.