Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 290/2012 z dnia 2012-07-12

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 75), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 765 940,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 630 320,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 630 320,00 zł
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 113 620,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 113 620,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 22 000,00 zł
rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 22 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 804 416,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 650 320,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 650 320,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 14 600,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 14 600,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 113 620,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 113 620,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 990,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 990,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 886,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 886,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 22 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 22 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 38 476,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 20 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 20 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 14 600,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 14 600,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 990,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 990,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 886,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 2.886,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

uchwałą Nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 232/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 240/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 244/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 252/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 258/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 267/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 268/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 274/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 279/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 282/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 283/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w zalączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach udzielonej pomocy finansowej Gminy Chojna, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja odwodnienia w Krzymowie".
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnikiem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych z zadania pn. "Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie" o kwotę 20.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Modernizacja odwodnienia w Krzymowie". Zmiana dotyczy planowanych wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe plan dochodów i wydatków powiatu o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej Gminy Chojna, z przeznaczeniem na zadanie bieżace na roboty remontowe systemu odwodnienie gruntowego odcinka ul. Nadodrzańskiej w Widuchowej.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodnipomorskiego Nr 334/2012 z dnia 28.06.2012 r. (Pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 czerwca 2012 r., znak: FB-1.3111.2103.2012.3.PW) zwiększona została Powiatowi z rezerwy celowej budżetu państwa poz.70 w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 580.320,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwa - Dostepność - Rozwój".
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodnipomorskiego Nr 336/2012 z dnia 28.06.2012 r. (Pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 czerwca 2012 r., znak: FB-1.3111.2105.2012.3.JŻ) zwiększona została Powiatowi z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 41 dotacja celowa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. aktualizację opłay z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 6. Zarządzeniem Wojewody Zachodnipomorskiego Nr 343/2012 z dnia 29.06.2012 r. (Pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 lipca 2012 r., znak: FB-1.3111.2.109.2012.3.PW) zwiększona została Powiatowi z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o kwotę łączną 113.620,00 zł, z tego § 6208 - 96.577,00 zł i § 6209 - 17 na realizację projektu pn. "Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym" w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 990,00 zł, z przeznaczeniem na usługę wykonania opracowania "Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim".
 8. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75020-Administracja publiczna. Zwiększa się o 6 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych (przeglądy okresowe urządzeń wielofunkcyjnych), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych (Modernizacja systemu komputerowego).
 9. Wnioskami Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji z dnia 02 lipca 2012 r. i z 5 lipca b.r. o przesunięcie planowanych wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe:
  • z wynagrodzeń osobowych pracowników na rzecz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1.500,00 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla członka rodziany zmarłego pracownika),
  • z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rzecz wydatków osobowych niezaliczonych do wynadrodzeń w wysokości 7.100,00 zł (zwrot wydatków dla pracowników za okulary korygujace do monitorów ekranowych).
 10. Wnioskiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.886,44 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela mianowanego. Środki pochodzą z rezerwy celowej oświaty.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-07-16 10:56:35
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-16 10:56:35

Strona odwiedzona 302 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.