Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/41/2015 z dnia 2015-04-29

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ? zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.1072), w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 - zmiany: Dz.U. z 2014 r. poz. 1138, poz. 1146), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr XXX/216/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. przyjęła Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Natomiast ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada - na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki nie później niż do 30 kwietnia każdego roku sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Sprawozdanie obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wskazując na obszary, w których Powiat Gryfiński dostrzega w sektorze NGO partnera.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-04-30 14:21:44
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 14:21:44

Strona odwiedzona 1590 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.