Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VII/55/2015 z dnia 2015-05-28

w sprawie zwiększenia I transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595,zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072). oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721,zm.: Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 986,1456, z 2013 r. poz.73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz.1198,poz. 1457,poz.1873), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji uzupełnienie wypłaconej I transzy środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" w 2015r. w wysokości 4 468,39 zł. z podziałem na:

 1. na realizację zadań kwota - 4 195,67 zł.
 2. na obsługę programu kwota - 209,78 zł
 3. na promocję programu kwota - 41,96 zł
 4. na ewaluację programu kwota - 20,98 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z aneksem nr 7 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba przyjęcia uzupełnienia I transzy środków w kwocie 4 468,39 zł. słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 39/100) na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2015 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-05-29 14:21:36
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-29 14:21:36

Strona odwiedzona 506 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.