Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/124/2016 z dnia 2016-05-24

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 395), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, stanowiące stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr XL/288/2014 z dnia 30 października 2014 r. przyjęła Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Natomiast ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada - na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki nie później niż do 31 maja każdego roku sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Sprawozdanie obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, wskazując na obszary, w których Powiat Gryfiński dostrzega w sektorze NGO partnera.

Wobec powyższego, wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-05-27 11:16:37
data ostatniej aktualizacji: 2016-05-27 11:16:37

Strona odwiedzona 1191 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.