Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/169/2017 z dnia 2017-02-23

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 213 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1. w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z siedzibą w Gryfinie ul. Łużycka 91:
  1. II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  2. Technikum Zawodowe im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w której będą prowadzone klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  5. Policealna Szkoła Zawodowa;
 2. w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Chojnie ul. Dworcowa 3:
  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek,
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  4. Branżowa Szkoła I Stopnia im. ppor. Ryszarda Kuleszy, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy;
 3. w ramach Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Nowym Czarnowie:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna, w której prowadzone będą klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego,
  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 4. w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I z siedzibą w Chojnie ul. Podmurze 4:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna, w której prowadzone będą klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego,
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
  3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

§ 3.

 1. Dotychczasowe Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 2. Ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.
 3. Kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, o której mowa w ust. 1, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4.

 1. Dotychczasowe Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie włącza się do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 2. Ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna działalność z dniem 1 września 2017 r.
 3. Kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, o której mowa w ust. 1, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Gimnazjum Specjalne funkcjonujące w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 5. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński od dnia 1 września 2019 r.:

 1. w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z siedzibą w Gryfinie ul. Łużycka 91:
  1. czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  2. pięcioletnie Technikum Zawodowe im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  3. trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  4. czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,
  5. Policealna Szkoła Zawodowa;
 2. w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Chojnie ul. Dworcowa 3:
  1. czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek,
  2. pięcioletnie Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  3. pięcioletnie Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy, w którym prowadzone będą klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  4. trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia im. ppor. Ryszarda Kuleszy, z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  5. czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Ppor. Ryszarda Kuleszy, w którym prowadzone będą klasy trzyletniego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy;
 3. w ramach Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Nowym Czarnowie:
  1. ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna,
  2. trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
 4. w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I z siedzibą w Chojnie ul. Podmurze 4:
  1. ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna,
  2. trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, z odrębnymi oddziałami dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
  3. trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

§ 6. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Gryfińskiego prowadzonych przez inne organy na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

 1. w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Gryfinie ul. Niepodległości 16 - prowadzonego przez Gminę Gryfino:
  1. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Omieczyńskiego;
 2. w ramach Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Mieszkowicach ul. Techników 1 - prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  1. Technikum,
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
  3. Szkoła Policealna.

§ 7. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Gryfińskiego prowadzonych przez inne organy na okres od dnia 1 września 2019 r.:

 1. w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Gryfinie ul. Niepodległości 16 - prowadzonego przez Gminę Gryfino:
  1. czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. A. Omieczyńskiego, w którym prowadzone będą dotychczasowe klasy trzyletniego I Liceum Ogólnokształcące im. A. Omieczyńskiego,
 2. w ramach Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą w Mieszkowicach ul. Techników 1 - prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  1. pięcioletnie Technikum, w którym prowadzone będą dotychczasowe klasy czteroletniego Technikum,
  2. trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia,
  3. Szkoła Policealna.

§ 8. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Z dniem 14 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 1 września 2017 roku przekształceniu z mocy ustawy podlegają:

 1. 6-letnia szkoła podstawowa na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117),
 2. zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia (art.162),
 3. szkoła przysposabiająca do pracy (art.172),
 4. szkoły policealne (art.174).

Licea ogólnokształcące i technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie reformy ustroju szkolnego tj. 1 września 2019 r.

Wyjątek stanowią gimnazja, które z mocy ustawy ulegają likwidacji (art. 127) poprzez wygaszanie. W tym przypadku ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły (art. 129).

Po dokonaniu analizy aktualnie obowiązującej sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński, zebraniu informacji od innych organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne (Gmina Gryfino - I Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zespół Szkół CKR w Mieszkowicach) oraz zasięgnięciu opinii dyrektorów zespołów szkół, proponuje się podjąć następujące działania dostosowujące sieć szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński do reformy sytemu oświaty:

 • przekształcić z dniem 1 września 2017 r. 6-letnią Szkołę Podstawową Specjalną - funkcjonującą w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowiei w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - w 8-letnią Szkołę Podstawową Specjalną funkcjonującą w tych zespołach;
 • włączyć z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Specjalne - funkcjonujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Czarnowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - do 8-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w tych zespołach. Włączenie gimnazjum powoduje, że cały zasób kadrowy i materialny likwidowanego gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań oświatowych szkoły powstałej w wyniku włączenia;
 • przekształcić z dniem 1 września 2017 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową - funkcjonującą w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie - w Branżową Szkołę I stopnia funkcjonującą w tych zespołach;
 • przekształcić z dniem 1 września 2017 roku 3-letnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy jako szkołę ponadgimnazjalną - funkcjonującą w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - w 3-letnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy jako szkołę ponadpodstawową funkcjonująca w tych zespołach;
 • przekształcić z dniem 1 września 2017 r. Policealną Szkołę Zawodową jako szkołę ponadgimnazjalną - funkcjonującą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie - w Policealną Szkołę Zawodową jako szkołę ponadpodstawową funkcjonującą w tym zespole.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez inne organy zostaną przekształcone zgodnie z treścią §7 niniejszej uchwały.

Zgodnie z zapisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w okresie przejściowym tj. w latach 2017 - 2019 w szkołach przekształconych (szkoła branżowa I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoła policealna) lub w szkołach, do których włączono gimnazjum (8-letnia szkoła podstawowa) będą funkcjonowały klasy odpowiednio dotychczasowych gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, szkół przysposabiających do pracy i szkół policealnych aż do czasu ich wygaśnięcia.

Zgodnie z art. 213 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy w § 3 i 4 niniejszej uchwały zostały określone warunki włączenia publicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej, w ten sposób, że obydwa gimnazja zostaną włączone do odpowiednich zespołów szkół z dniem 1 września 2017 r.

Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego prowadzące zadania powiatowe do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 213 ustawy. Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 215) oraz związków zawodowych (art. 216). Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Podjęcie niniejszej uchwały jest nie tylko wypełnieniem ustawowego obowiązku, ale także w pełni zabezpiecza wysoki poziom realizacji zadań oświatowych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-02-24 14:22:11
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 14:22:11

Strona odwiedzona 563 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.