Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/262/2018 z dnia 2018-05-30

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr XXIII/151/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. przyjęła Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 maja 2018 r. sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za poprzedni rok. Sprawozdanie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze sprawozdanie obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarzadowych w realizacji zadań publicznych, wskazując na obszary, w których Powiat Gryfiński dostrzega w NGO partnera. Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2018-06-05 12:14:14
data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 12:14:14

Strona odwiedzona 816 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.