Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

14 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 45/2015 z dnia 2015-03-26

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Na podstawie art. 48 ust. 2 w związku z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu pn. "Od praktyki do pracy 2" w ramach programu Erasmus+.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zaaplikował o środki z programu Erasmus+. Projekt nosi nazwę "Od praktyki do pracy 2", łączna wysokość środków wnioskowanych z programu wynosi 73 468,00 EURO. Instytucją ogłaszającą nabór jest Narodowa Agencja programu Erasmus+ w Warszawie.

Celem projektu są 4-tygodniowe staże dla uczniów Technikum Zawodowego uczących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Staże będą prowadzone w hotelach w Anglii oraz w restauracjach na Malcie. Zakładany termin realizacji projektu: od 1.06.2015 r. do 1.06.2017 r. Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 2 marca 2015 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zwróciła się do Zarządu Powiatu w Gryfinie z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z projektem.

Zważając na powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-03-27 11:39:33
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 11:39:33

Strona odwiedzona 245 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.