Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

92 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 278/2016 z dnia 2016-10-13

w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, Dz. U. z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i poz. 1579), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 158 o pow. 374 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, w wysokości 300 000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 158 o pow. 374 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1.9 MW, U - zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami; dopuszcza się lokalizację wszelkich funkcji towarzyszących funkcji mieszkalnej, w tym usług hotelarskich i pensjonatowych, administracji publicznej, służby zdrowia, handlu, gastronomii, oświaty, kultury, rekreacji i sportu; dopuszcza się również realizację zabudowy o funkcji wyłącznie usługowej lub wyłącznie mieszkalnej.

Czwarty przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu II przetargu. Stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 39 ust. 2 cytowanej ustawy, cenę wywoławczą w piątym przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości.

data opublikowania: 2016-10-14 14:03:47
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-14 14:03:47

Strona odwiedzona 169 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.