Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz─ůdzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co nast─Öpuje:

┬ž 1. Ustala si─Ö dochody bud┼╝etu powiatu w kwocie 94 860 907,53 z┼é, z tego:

 1. dochody bie┼╝─ůce w kwocie 84 981 971,57 z┼é,
 2. dochody maj─ůtkowe w kwocie 9 878 935,96 z┼é;

zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 1 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 2. Ustala si─Ö wydatki bud┼╝etu powiatu w kwocie 103 123 800,42 z┼é, z tego:

 1. wydatki bie┼╝─ůce w kwocie 81 106 520,95 z┼é,
 2. wydatki maj─ůtkowe w kwocie 22 017 279,47 z┼é;

zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 2 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 3. Ustala si─Ö planowany deficyt bud┼╝etu powiatu w kwocie 8 262 892,89 z┼é, kt├│ry zostanie pokryty przychodami pochodz─ůcymi z:

 1. zaci─ůganych kredyt├│w w kwocie 5 000 000,00 z┼é,
 2. wolnych ┼Ťrodk├│w, jako nadwy┼╝ki ┼Ťrodk├│w pieni─Ö┼╝nych na rachunku bie┼╝─ůcym bud┼╝etu, wynikaj─ůcych z rozlicze┼ä wyemitowanych papier├│w warto┼Ťciowych, kredyt├│w i po┼╝yczek z lat ubieg┼éych w kwocie 3 262 892,89 z┼é.

┬ž 4. Ustala si─Ö przychody i rozchody bud┼╝etu powiatu:

 1. przychody w kwocie 9 032 892,89 zł,
 2. rozchody w kwocie 770 000,00 zł;

zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 3 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 5. W bud┼╝ecie powiatu tworzy si─Ö rezerwy:

 1. og├│ln─ů w kwocie 500 000,00 z┼é, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 200 000,00 z┼é,
 2. celowe w kwocie 2 030 176,89 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:
  1. zarz─ůdzania kryzysowego w kwocie 210 000,00 z┼é,
  2. o┼Ťwiaty i wychowania w kwocie 845 426,23 z┼é,
  3. pomocy społecznej w kwocie 194 800,00 zł,
  4. edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 338 730,62 zł,
  5. zwi─ůzanego z rodzin─ů w kwocie 41 220,04 z┼é,
  6. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 300 000,00
  7. remont├│w obiekt├│w u┼╝yteczno┼Ťci publicznej, w szczeg├│lno┼Ťci z udzia┼éem ┼Ťrodk├│w PFRON w ramach programu "Wyr├│wnywania r├│┼╝nic mi─Ödzy regionami" w kwocie 100 000,00 z┼é.

┬ž 6. Ustala si─Ö dochody i wydatki zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä:

 1. z zakresu administracji rz─ůdowej i innych zada┼ä zleconych jednostce samorz─ůdu terytorialnego odr─Öbnymi ustawami, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 4 do niniejszej uchwa┼éy;
 2. wykonywanych na mocy porozumie┼ä z organami administracji rz─ůdowej, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 5 do niniejszej uchwa┼éy;
 3. realizowanych w drodze um├│w lub porozumie┼ä mi─Ödzy jednostkami samorz─ůdu terytorialnego, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 6 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 7. Ustala si─Ö dochody i wydatki zwi─ůzane z gromadzeniem ┼Ťrodk├│w z op┼éat i kar za korzystanie ze ┼Ťrodowiska, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 7 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 8. Ustala si─Ö wydatki maj─ůtkowe na poszczeg├│lne zadania, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 8 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 9. Ustala si─Ö limity zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu kredyt├│w i po┼╝yczek oraz emitowanych papier├│w warto┼Ťciowych na:

 1. pokrycie wyst─Öpuj─ůcego w ci─ůgu roku przej┼Ťciowego deficytu bud┼╝etu jednostki samorz─ůdu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 z┼é;
 2. finansowanie planowanego deficytu bud┼╝etu jednostki samorz─ůdu terytorialnego do kwoty 5 000 000,00 z┼é.

┬ž 10. Upowa┼╝nia si─Ö Zarz─ůd Powiatu w Gryfinie do zaci─ůgania kredyt├│w i po┼╝yczek oraz emitowanych papier├│w warto┼Ťciowych, o kt├│rych mowa w ┬ž 9, do wysoko┼Ťci kwot w nim okre┼Ťlonych.

┬ž 11. Ustala sie dotacje:

 1. dla jednostek sektora finans├│w publicznych:
  1. celowe w kwocie 841 036,86 z┼é, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 9 do niniejszej uchwa┼éy,
  2. celowe na pomoc finansow─ů udzielan─ů innym jednostkom samorz─ůdu terytorialnego w kwocie 16 000,00 z┼é, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 10 do niniejszej uchwa┼éy;
 2. dla jednostek spoza sektora finans├│w publicznych:
  1. celowe w kwocie 12 063 460,00 z┼é, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 11 do niniejszej uchwa┼éy,
  2. podmiotowe w kwocie 628 527,00 z┼é, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 12 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 12. Ustala si─Ö plan przychod├│w i koszt├│w samorz─ůdowego zak┼éadu bud┼╝etowego, zgodnie z za┼é─ůcznikiem nr 13 do niniejszej uchwa┼éy.

┬ž 13. Upowa┼╝nia si─Ö Zarz─ůd Powiatu w Gryfinie do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatk├│w:
  1. na uposa┼╝enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. bmaj─ůtkowych,
  z wy┼é─ůczeniem przeniesie┼ä wydatk├│w mi─Ödzy dzia┼éami;
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom;
 3. zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu um├│w, kt├│rych realizacja w roku bud┼╝etowym i w latach nast─Öpnych jest niezb─Ödna do zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci dzia┼éania jednostki i z kt├│rych wynikaj─ůce p┼éatno┼Ťci wykraczaj─ů poza rok bud┼╝etowy;
 4. przekazania uprawnie┼ä innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i stra┼╝om do zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä z tytu┼éu um├│w, kt├│rych realizacja w roku bud┼╝etowym i w latach nast─Öpnych jest niezb─Ödna do zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci dzia┼éania jednostki i z kt├│rych wynikaj─ůce p┼éatno┼Ťci wykraczaj─ů poza rok bud┼╝etowy;
 5. lokowania wolnych ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni┼╝ bank prowadz─ůcy obs┼éug─Ö bud┼╝etu powiatu.

┬ž 14. Okre┼Ťla si─Ö szczeg├│lne zasady wykonywania bud┼╝etu powiatu wynikaj─ůce z odr─Öbnych ustaw:

 1. zasady dotycz─ů gospodarowania ┼Ťrodkami z tytu┼éu op┼éat i kar za korzystanie ze ┼Ťrodowiska, kt├│re w roku bud┼╝etowym przeznacza si─Ö na finansowanie zada┼ä zwi─ůzanych z ochron─ů ┼Ťrodowiska i gospodark─ů wodn─ů w kwocie wp┼éywu tych ┼Ťrodk├│w;
 2. niewydatkowane w roku bud┼╝etowym ┼Ťrodki wymienione w pkt 1 w nast─Öpnym roku bud┼╝etowym mog─ů by─ç przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Powiat Gryfi┼äski.

┬ž 15. Wykonanie uchwa┼éy powierza si─Ö Zarz─ůdowi Powiatu w Gryfinie.

┬ž 16. Uchwa┼éa wchodzi w ┼╝ycie z dniem podj─Öcia z moc─ů obowi─ůzuj─ůc─ů od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega og┼éoszeniu w Dzienniku Urz─Ödowym Wojew├│dztwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy og┼éosze┼ä Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodnicz─ůcy Rady
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:


Do pobrania:

data opublikowania: 2019-01-28 11:31:54
data ostatniej aktualizacji: 2019-06-11 14:17:48

Strona odwiedzona 1290 razy
Inf. przygotowana przez: Ma┼égorzata Ochocka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.