Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

87 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-12-01, godz.13:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 85/II/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. oraz Nr 86/II/2004 z dnia 29 listopada 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s udzielenia dotacji celowej SPZZOZ w Gryfinie na realizację programu "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej".
  2. Pismo wspólników "Vita-Med" w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości przy ul. 9 Maja 8.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektów opracowań : "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo" oraz " Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Czarnowo".
  2. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmiany warunków dotacji Nr 3052/D/2/2004 z dnia 26.05.2004r.
  3. Propozycja projektu Uchwały Rady Powiatu w/s zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.
  4. Wniosek Dyrektora DPS w Moryniu w/s dokonania zmian w budżecie Domu Pomocy Społecznej Moryń.
  5. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju w/s dokonania zmian w budżecie Domu Dziecka.
  6. Wniosek Dyrektora PCPR w/s dokonania zmian w budżecie PCPR na 2004 rok.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia Zakładowi Energetyki Cieplnej "WARMEX" Sp. z o.o. we Włocławku usunięcia awarii powstałej w kotłowni w ZSP Nr 2 w Chojnie.
  2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w/s wyrażenia zgody na udostępnienie hali sportowej dla Gimnazjum w Mieszkowiach na zajęcia z wychowania fizycznego.
  3. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy dot. realizacji projektów:
   1. stypendia EFS dla studentów w Powiecie Gryfińskim,
   2. stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim.
  4. Pismo Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baniach w/s dofinansowania prac prowadzonych przy kościele parafialnym w Baniach.
  5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
  6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w /s wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg gminnych na obszarze miasta i gminy Trzcińsko Zdrój do kategorii dróg gminnych.
  8. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na modernizację kuchni w SOSW w Chojnie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w celu realizacji obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.
  2. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz zmian w układzie wykonawczym na rok 2004.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w/s dofinansowania ze środków własnych powiatu zakupu ścianki działowej w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie.
  4. Wniosek TPD w/s dofinansowania placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego TPD na terenie Powiatu Gryfińskiego.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności prawnych do zaciągania kredytów.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do czynności związanych z emisją obligacji Powiatu Gryfińskiego.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s zmian w Statucie Powiatu Gryfińskiego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian w regulaminie Starostwa Powiatowego.
  3. Akceptacja projektu pn. "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego".
  4. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obsługa prawna Powiatu Gryfińskiego".
  5. Zatwierdzenie protokołu unieważniającego postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-12-09 11:58:12
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-09 11:58:12

Strona odwiedzona 1020 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.