Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

2007-05-31, godz.15:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Kłobut).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Wystąpienie okolicznościowe Starosty Powiatu Uckermark Pana Klemensa Schmitz'a.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego « druk nr 2 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 « druk nr 4 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 4 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. « druk nr 5 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. « druk nr 6 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej « druk nr 7 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/98/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2003 r. « druk nr 8 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego « druk nr 9 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 10 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie « druk nr 11 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie « druk nr 12 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia powiatowego programu pomocy społecznej pn. "Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010" « druk nr 13 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2006 rok « druk nr 14 wersja PDF »oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF ».
  • Stanowiska Komisji
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 18. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 20. Zakończenie posiedzenia.


Stanowiska komisji na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/VIII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 3/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/VIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/VIII większ. głosów odrzuciła
większ. głosów
jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/VIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/VIII większ. głosów jednogł. bez stanowiska bez stanowiska większ. głosów
druk nr 16/VIII bez stanowiska jednogł. bez stanowiska bez stanowiska bez stanowiska

data opublikowania: 2007-05-22 14:57:52
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-31 12:45:13

Strona odwiedzona 814 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.