Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

101 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-09-25, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: nr 98/III/2008 z dnia 10 września, nr 99/III/2008 z dnia 18 września i nr 100/III/2008 z 22 września 2008 r.
 4. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierająca zestawienie zobowiązań Zakładu oraz spłaty tych zobowiązań w terminie od 1 lipca 2006 r. do 30 września 2008 r.
 5. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie - odpowiedź na zarzuty Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa związane z procesem przeciwko Skarbowi Państwa.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii do "Projektu Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim".
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. rozpatrzenia wniosków w/s przyznania dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany w obrębie środków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r., których PCPR jest dysponentem.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowy jednostki na 2008 r.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 14. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w/s zwiększenia wysokości transzy we wrześniu 2008 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami.
 19. Przyjęcie sprawozdania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie z wykonania zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży za okres 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. oraz zapoznanie się z wynikami kontroli kwalifikacji wychowawców zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego, finansowanych przez Powiat Gryfiński.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wynagrodzenia Starosty Gryfińskiego.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wypowiedzenia z dniem 30 września 2008 r. porozumień zawartych z gminami: Gryfino i Chojna w/s realizacji zadań publicznych należących do kompetencji powiatu.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji odbiorowej robót budowlanych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 24. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zwiększenia kwoty brutto na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. "Wykonanie wymiany opaski drenażowej wokół budynku" będące robotami dodatkowymi do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/08 z dnia 30.06.2008 r. przy inwestycji pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju".
 25. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Zmiana posadowienia budynku wraz z wymianą gruntu - roboty dodatkowe" oraz zawarcia umowy na roboty dodatkowe do umowy podstawowej na roboty budowlane RI-05/07 z dnia 16.04.2007 r. przy inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - I etap" - część II zamówienia.
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową Nr 1350Z Szczecin-Żelisławiec na odcinku Szczecin Binowo, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parking przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej w 2009 r.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-09-24 14:43:35
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-24 14:43:35

Strona odwiedzona 675 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.