Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

83 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-06-14, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 82/IV/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. z Poznania w sprawie uzgodnienia projektu i wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oznaczoną nr działki 150/16, położoną w obrębie Mieszkowice 1, będącą współwłasnością Powiatu Gryfińskiego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na przekazanie w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pomieszczenia użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia biurowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości cen wywoławczych w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych przy ul. Moryńskiej w Mieszkowicach.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w sprawie pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie przeznaczonego do najmu na okres 3 lat na prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi - punkt kasowy.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozwiązania umowy na wynajem pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych.
 14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na dokonanie zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na rok 2012.
 16. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2012 rok.
 17. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2012 rok.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2012 r.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr XI/82/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2012 - 2039.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok.
 24. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Klubu Sportowego Energetyk o dofinansowanie wyjazdu na Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy nr EK/12/2012 z dnia 30 marca 2012 r. na realizację zadania "V runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie".
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy nr EK/28/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. na realizację zadania "Smaki ryb odrzańskich".
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyboru oferty i podpisania umowy na zakup materiałów promocyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 28. Omówienie funkcjonowania i przygotowań do roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-06-13 12:09:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-13 12:09:37

Strona odwiedzona 370 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.