Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

91 posiedzenie Zarządu Powiatu

2012-08-09, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 90/IV/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie - uzgodnienie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino - Park Miejski.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia na teren wokół budynku 64e na potrzeby planowanego przeniesienia Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zespołem Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem pawilonu usług rehabilitacyjno-terapeutycznych.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach w/s nieodpłatnego użyczenia nieruchomości oznaczonej numerem działki 688, położonej w obrębie Banie 2, gmina Banie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s użyczenia trzech pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku PHU MAXIMUS Joanna Przygoda w/s dzierżawy części gruntu o pow. 6 m2, oznaczonego nr działki 272, położonego w obrębie ewidencyjnym 3, m. Chojna na okres do 3 lat.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku najemcy w sprawie rozwiązania umowy najmu pomieszczenia biurowego nr 3.2. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 12. Wniosek Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie trójstronnego porozumienia w sprawie określenia zakresu działań zmierzających do rozwiązania niesprawności kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysu na roboty uzupełniające i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. "Modernizacja II pietra w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie - wraz z wymianą instalacji sanitarnych, elektrycznych - roboty uzupełniające" dotychczasowemu Wykonawcy - FBR BRUKPOL-2 Andrzej Szyłow z Gryfina oraz przesunięcie terminu wykonania zamówienia podstawowego.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie przyznania dotacji celowej dla poszkodowanych w czasie powodzi w Gminie Olszyna, Powiat Lubański.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2012-08-08 14:54:08
data ostatniej aktualizacji: 2012-08-08 14:54:08

Strona odwiedzona 361 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.