Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Budowlane_ABC
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

160 posiedzenie Zarządu Powiatu

2013-12-31, godz.08:20

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 159/IV/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania umowy o pracę z Panią Elżbietą Antkowicz Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania zespołu ds. przejęcia majątku i dokumentacji Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie od dyrektora Pani Elżbiety Antkowicz.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
  8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług obsługi prawnej".
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s rozpatrzenia ofert na naprawę awarii kotła w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
  10. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania".
  11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
  12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie wydatków jednostki na 2013 rok.
  13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 rok.
  14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
  15. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
  16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s dokonania zmian w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2013 rok.
  17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 31.12.2013 r., których termin płatności przypadnie w styczniu 2014 r.
  18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
  19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków jednostki na 2013 r.
  20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
  21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.
  22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2013-12-30 13:20:13
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-30 13:20:13

Strona odwiedzona 351 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.