Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-07-28, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 81/V/2016 z dnia 21 lipca 2016 r.
 4. Wniosek Geodety Powiatowego dot. zawarcia porozumienia w/s współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu krajowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Realizacja projektu K-GESUT.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. zapoznania się z raportem stanu ubezpieczeń powiatu gryfińskiego oraz przedłużenia umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord Partner Sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją pn. "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych".
 7. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją pn. "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych".
 8. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Konserwacja stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d".
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. zapoznania się z koncepcją projektu oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przy realizacji projektu pn. "Partnerstwo na rzecz rodziny - Razem możemy więcej".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 11. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Referatu "I".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "OŚ".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "OŚ".
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-07-26 14:04:07
data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 14:04:07

Strona odwiedzona 236 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.