Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

48 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 145/2015 z dnia 2015-11-19

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania własnego powiatu, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1339), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) w związku z uchwałą Nr 135/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu; Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego powiatu gryfińskiego polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w składzie:

 1. Przewodniczący: Marianna Kołodziejska-Nowicka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 2. Sekretarz: Marcin Bołbot - konsultant ds. domów pomocy społecznej w PCPR w Gryfinie
 3. Członkowie Komisji:
  1. Izabela Świderek - Skarbnik Powiatu - przedstawiciel Zarządu Powiatu;
  2. Aneta Sajdowska - Główny Księgowy w PCPR w Gryfinie;
  3. Elżbieta Wiśniewska - Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

§ 2. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała określa skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczno-formalna zgłoszonych ofert, a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-11-20 11:15:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-20 11:15:22

Strona odwiedzona 154 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.