Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 29 maja 2019 r.

ZD.272.8.2019.MW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi"

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy - MALDROBUD Sp. z o.o., Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz. Oferta Wykonawcy spełniła warunki w niniejszym postępowaniu i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60% - "cena", 20% - "okres gwarancji". 20% - "kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia".
 3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktację przedstawia tabela poniżej.
Nr
oferty
Nazwa, siedziba
i adres wykonawcy
Punktacja
przyznana
ofertom
w kryterium:
cena
- max.
60,00 pkt
Punktacja
przyznana
ofertom
w kryterium:
okres
gwarancji
- max.
20,00 pkt
Punktacja
przyznana
ofertom
w kryterium:
kara za
opóźnienie
w wykonaniu
przedmiotu
zamówienia
- max.
20,00 pkt
Łączna
punktacja
1.MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
60,00 pkt20,00 pkt20,00 pkt100,00 pkt
2.EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
55,58 pkt20,00 pkt20,00 pkt95,58 pkt
 • Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.
 • Do pobrania:

  INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 29.04.2019 R.

  Do pobrania:

  INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 07.05.2019 R.

  Gryfino, dnia 7.05.2019 r.

  Znak sprawy: ZD.272.8.2019.MW

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

  1. W dniu 6.05.2019 r. o godz. 10:45 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa odcinka drogi Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" dokonała otwarcia ofert.
  2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, tj.: 1 200 000,00 zł brutto.
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2019r.
  4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
  Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyCena (brutto) 60%Okres gwarancji 20%Kara za
  opóźnienie
  w wykonaniu
  przedmiotu
  zamówienia
  20 %
  Termin
  wykonania zamówienia,
  okres gwarancji
  oraz
  warunki płatności
  1MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Królewiecka 43
  74-300 Myślibórz
  1 277 047,1160 m-cy2 %Zgodnie z SIWZ
  2EUROVIA POLSKA S.A.
  Bielany Wrocławskie
  ul. Szwedzka 5
  55-040 Kobierzyce
  1 378 567,8360 m-cy2 %Zgodnie z SIWZ

  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  data opublikowania: 2019-04-18 12:42:00
  data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 13:01:46

  Strona odwiedzona 463 razy
  Inf. przygotowana przez: Marzena Wieczorek
  Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

  Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

  Pobierz Adobe Reader
  Program jest niezbędny do przeglądania
  niektórych treści zawartych w serwisie.