Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIX sesja Rady Powiatu

2017-05-25, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2016 r. druk nr 2 wersja PDF.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku druk nr 3 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 4 wersja PDF;
  • dyskusja,
  • powołanie komisji skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania,
  • odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,
  • odczytanie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Gminy Gryfino w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok druk nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039 druk nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na XXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja Ochrony Cywilnej Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
druk nr 3/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXIX zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się
druk nr 5/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2017-05-19 09:34:43
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-24 14:25:34

Strona odwiedzona 257 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.