Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Architektura i Budownictwo

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 55

Informacja o dokonanych zgłoszeniach wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 KV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych:

Informacja o dokonanych zgłoszeniach
lp nr
rejestru
data
doręcz.
zgł.
imię i nazwisko
/ nazwa inwestora
adres
inwestycji
opis
projekt.
obiektu
data
wniesienia
sprzeciwu
data
upływu
21 dni
od dnia
dokon.
zgł.
1 AB.6743.58.2021 09.06
2021
Halina Tańska Banie ul. Gryfińska 3 dz. nr 343 Nadbudowa o lukarnę oraz zmiana sp. użytkowania poddasza na cele mieszkalne
2 AB.6743.59.2021.MS 02.06
2021
Przemysław Niemczyk dz. 54 obręb Nowe Czarnowo Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
3 AB.6743.57.2021.BS 02.06
2021
Jan Madera Pniewo, dz. nr 509/12 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
4 AB.6743.56.2021.BS 01.06
2021
Małgorzata i Marek Gałęzowscy Radziszewo 1, dz. nr 223 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
5 AB.6743.54.2021.BS 25.05
2021
Anna Pietrasz-Golisowicz Pniewo, działka nr 415/3 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
6 AB.6743.55.2021.BA 24.05
2021
Agnieszka Kamińska Żabnica, ul. Szkolna 11, dz. nr 23/2 obręb Żabnica Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym. 10.06.2021
7 AB.6743.53.2021.MS 21.05
2021
Jolanta i Lech Szachnowscy dz. 103 obręb Mieszkowice 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła
8 AB.6743.49.2021.AOP 19.05
2021
Krzysztof Bartczak Radziszewo, ul. Szczecińska 80 dz. nr 136/1, obr. Radziszewo 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szczecińskiej 80 w Radziszewie
9 AB.6743.52.2021.MA 18.05
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Moryń 3, działki nr: 260, 225/3, 134, 158, 390, 84, 113, 50, 91 Budowa sieci gazowej.
10 AB.6743.48.2021.AOP 17.05
2021
Szymborski Tomasz 74-100 Gryfino ul. Żeromskiego 6 dz. nr 57 obr. Gryfino 4 budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Żeromskiego 6 w Gryfinie
11 AB.6743.50.2021.MS 14.05
2021
Jarosław Kardasz dz. 19/18 obręb Stare Brynki Budowa instalacji zbiornikowej w nieruchomości gruntowej wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny propanowy oraz instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym
12 AB.6743.45.2021.AOP 10.05
2021
Monika Kantor-Archimowicz Binowo 20b, obr. Binowo dz. nr 10/116 i 10/17 przebudowa budynku
13 AB.6743.46.2021.MS 07.05
2021
Anita i Tobiasz Adamczyk dz. 203, obręb Mieszkowice 4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 26.05.2021
14 AB.6743.42.2021.MS 05.05
2021
Barbara i Krzysztof Glińscy dz. nr 438/2, obręb Mieszkowice 4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 25.05.2021
15 AB,6743.47.2021.BA 05.05
2021
Barbara Linkiewicz obręb ewidencyjny Mieszkowice 4 dz. nr: 89, 90, 91, 313 budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 DN110 oraz przyłączy wodociągowych do działek ogrodowych
16 AB.6743.39.2021.BS 30.04
2021
Artur Boratczuk Moryń 3, dz. nr: 13/2, 13/3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem.
17 AB.6743.37.2021.AOP 30.04
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gryfino 5 dz. nr 176, 192, 221, 295, 294/6, 178/3, 189/3, 211, 213, 215, 216, 217, 218/1, 189/4, 190, 4, 198, 195, 196, 197, 201, 202/1, 203, 208/1, 224, 225, 226, 227, 220/5, 220/1 Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi polegająca na jej przekwalifikowaniu na średnie ciśnienie w m. Gryfino, ul. Łużycka, Mieszka I, W. Witosa, Podgórna
18 AB.6743.44.2021 28.04
2021
ENEA Operator Sp. z o.o. Chojna ul. Ogrodowa dz. nr 362/8, 405/1, 363/3, 208, 341/3, 207/23, 207/22 rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV 19.05.2021
19 AB.6743.38.2021.BA 27.04
2021
Dariusz Guszczenko Dz. nr: 53/1, 53/2 obręb Parnica, gmina Banie Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku usługowym.
20 AB.6743.43.2021 21.04
2021
Maison Sp. zo.o. Gryfino ul. Wiosenna dz. nr 490/4, 759, 1430/14 budowa sieci wodociągowej
21 AB.6743.41.2021.BA 21.04
2021
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. Chojna 6 dz. nr 20/10 Rozbiórka odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dn 400mm PCV-S
22 AB.6743.36.2021.BA 21.04
2021
Stanisław Jusis dz. 515/2 obr. Pniewo Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
23 AB.6743.33.2021 21.04
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Stare Czarnowo dz. nr 169/3, 175, 464 budowa sieci gazowej
24 AB.6743.35.2021.BA 20.04
2021
Stefania Bałko 74-505 Zielin, ul. Kościuszki 8 dz. nr 738/3 obr. Zielin Budowa instalacji gazowej na potrzeby budynku jednorodzinnego 74-505 Zielin, ul. Kościuszki 8 28.05.2021
25 AB.6743.34.2021.MS 20.04
2021
Dorota Szmaja dz. 359/4 obręb Gryfino 4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 10.05.2021
26 AB.6743.30.2021.AOP 09.04
2021
Waldemar Wiśniewski Steklinko 11, 74-105 Nowe Czarnowo dz. nr 287/2 obr. Steklinko budowa wewnętrznej instalacji gazowej od kurka głównego do kotła gazowego i kuchenki gazowej
27 AB.6743.22.2021.AOP 01.04
2021
Iwona Ćwiek Kłosów 36 działka nr 899 obr. Kłosów Budowa instalacji zbiornikowej gazu propan V=4850 dm3 zbiornik naziemny wraz z zewnętrzna oraz wewnętrzna instalacją gazu
28 AB.6743.32.2021 31.03
2021
Edyta Sękowska Oleksa dz nr 380/4 Stare Czarnowo budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 19.05.2021
29 AB.6743.27.2021.MS 31.03
2021
Jolanta i Robert Lidzcy dz. 336/24, obręb Chojna 7 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła 20.04.2021
30 AB.6743.31.2021 31.03
2021
Katarzyna Rabenda Pędziwiatr Stare Czarnowo dz. nr 380/6 wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym
31 AB.6743.26.2021.MS 30.03
2021
Zbigniew Artymionek dz. 59, obręb Mieszkowice 2 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej 20.05.2021
32 AB.6743.25.2021.BA 30.03
2021
Grzegorz Adamczyk 74-107 Nowe Brynku, ul. Morenowa 5a dz. nr 183/4 obr. Czepino Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 07.05.2021
33 AB.6743.23.2021.KK 29.03
2021
Ewelina i Gracjan Gadowscy dz. 1321 obr. Gryfino 4 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 09.04.2021
34 AB.6743.28.2021.MS 24.03
2021
Edyta Boczkowska dz. 413/1 obręb Stare Czarnowo Budowa instalacji gazowej wraz z instalacją wentylacji mechanicznej wywiewnej w lokalu mieszkalnym, w budynku jednorodzinnym
35 AB.6743.24.2021.KK 16.03
2021
Adam Radoś dz. 43/29 obr. Kołbacz Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 19.04.2021
36 AB.6743.17.2021.MK 15.03
2021
Agnieszka Powłoka ul. Kazimierza Wielkiego 14, 74-505 Mieszkowice dz. 45/12 obr. Mieszkowice 3 wymiana kotła gazolowego
37 AB.6743.21.2021.MS 12.03
2021
Robert Sewera dz. 81/1, 81/13 obr. Żórawki Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
38 AB.6743.20.2021.BS 12.03
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Czepino dz. nr: 439/9, 439/12 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE
39 AB.6743.19.2021.KK 11.03
2021
Wiesława i Maria Koladyńska dz. 338/26 obr. Chojna 7 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej 09.04.2021
40 AB.6743.18.2021.KK 11.03
2021
Justyna i Marek Michalscy dz. 336/13 obr. Chojna 7 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej 09.04.2021
41 AB.6743.16.2021.MS 10.03
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. 519, 522/21, 522/7, obr. Pniewo Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40PE 30.03.2021
42 AB.6743.15.2021.MS 09.03
2021
Bożena i Andrzej Stypczyńscy dz. 402, obr. Chojna 7 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 19.04.2021
43 AB.6743.13.2021.AOP 09.03
2021
Piotr Kiernicki Barnkowo 43 dz. nr 75 obr. Chojna 4 budowa instalacji zbiornikowej w nieruchomości gruntowej wraz ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 l na gaz płynny propanowy oraz instalacji gazowej w budynku gospodarczym na potrzeby budynku jednorodzinnego 43 Barnkowo
44 AB.6743.11.2021.AOP 08.03
2021
Gmina Stare Czarnowo ul. Szczeciński i Ogrodowa Stare Czarnowo dz. nr 517/2, 406/3, 85/6 obr. Stare Czarnowo rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej DE 90 w ul. Szczecińskiej oraz w ul. Ogrodowej w miejscowości Stare Czarnowo
45 AB.6743.12.2021.KK 03.03
2021
Mariola i Zbigniew Wiśniewscy dz. 404/1 obr. Stare Czarnowo Instalacja wewnętrzna gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
46 AB.6743.9.2021.BA 19.02
2021
Małgorzata Czerniak 74-510 Antoniewice 1D Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o poj. 2700 l oraz budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. 294/2 obręb Smuga, gmina Trzcińsko-Zdrój 28.05.2021
47 AB.6743.6.2021.MS 17.02
2021
Paweł Maćkowiak dz. 1407 obręb Gryfino 4 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 09.03.2021
48 AB.6743.10.2021.MK 17.02
2021
Tomasz Kołtek dz. 325/2 obr. Gryfino 4 wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym
49 AB.6743.7.2021.AM 16.02
2021
Korytkowska Anna Gryfino ul. 9 Maja 1/2 dz. 21/118 budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 13,04.2021
50 AB.6743.4.2021.MS 12.02
2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. 229, 226/2, 226/1, 225, 224, 223, 260, 221/1, 232/7, 275, 154/1, 153, 120/1, 257, 254/1, 252/1, 251/3, 219, 218/1, 249, 216, 247, 246/1, 245/1, 210, 206/3, 239/1, 203/2, 236, 202, 235, 201, 232/8, 69, 146/1, 58/2, 144, 142, 141/1, 56/7, 56/6, 56/5, 13 Budowa gazociągu, przyłączy gazowych (przekwalifikowanie z niskiego ciśnienia na średnie ciśnienie) wraz z budową instalacji gazowych 30.03.2021
51 AB.6743.8.2021.AM 09.02
2021
Teresa Mikołajko Gryfino, ul. Łużycka 33A budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 23.03.2021
52 AB.6743.5.2021.MK 04.02
2021
Danuta Wawrzyńczyk ul. Kwiatowa 1a wymiana kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy
53 AB.6743.3.2021.MK 03.02
2021
Mak-Bet sp. z o.o. 99/32, 16/2 obr. Pniewo Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem dla potrzeb zasilania węzła betoniarskiego 23.02.2021
54 AB.6743.1.2021.BS 29.01
2021
Gmina Cedynia Stary Kostrzynek, dz. nr 221/2 Budowa odcinka sieci wodociągowej.
55 AB.6743.2.2021.AM 27.01
2021
Teresa i Roman Tokarscy Gryfino, ul. Armii Krajowej 47 budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 17.02.2021

data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 12:29:30

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.