Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Architektura i Budownictwo

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 53

Informacja o dokonanych zgłoszeniach wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 KV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych:

Informacja o dokonanych zgłoszeniach
lp nr
rejestru
data
doręcz.
zgł.
imię i nazwisko
/ nazwa inwestora
adres
inwestycji
opis
projekt.
obiektu
data
wniesienia
sprzeciwu
data
upływu
21 dni
od dnia
dokon.
zgł.
1 AB.6743.54.2022.AOP 18.05
2022
Wiesław Pacan ul. Żółkiewskiego 4 74-500 Chojna dz. nr 1/4 obr. Mieszkowice 4 budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła c.o., cwu, kuchenki gazowej i opiekacza
2 AB.6743.53.2022.AOP 18.05
2022
Mirosław Jóźwiak 74-505 Mieszkowice ul. Jana Pawła II 46b budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego co, cwu i kuchenki gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dz. 238 obr. Mieszkowice 4
3 AB.6743.52.2022.BS 12.05
2022
Krzysztof Włodarczyk i Zbigniew Włodarczyk obręb Gryfino 4, dz. nr: 1025, 1026, 1036, 1039, 1046, 1047, 1051. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego.
4 AB.6743.49.2022.BA 12.05
2022
Kamila i Ireneusz Homa Dz. nr 71 obręb Zielin, gmina Mieszkowice Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
5 AB.6743.51.2022.BA 11.05
2022
Weronika i Kamil Klimczuk 74-500 Chojna, ul. Słoneczna 26, dz. nr 323 obr. Chojna 6 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z montażem kotła c.o. i c.w.u. i kuchenką gazową.
6 AB.6743.50.2022.BS 10.05
2022
Bożena Dzikowska Daleszewo, dz. nr 126/2 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
7 AB.6743.46.2022.AM 10.05
2022
Krzysztof Sobolewski Żabnica ul. 3 Maja 3 wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jedn.
8 AB.6743.48.2022.BS 09.05
2022
ENEA Operator Sp. z o.o. Wełtyń dz. nr: 351, 317/16 Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z przyłączem 0,4 kV w ul. Polnej w Wełtyniu.
9 AB.6743.47.2022.BS 06.05
2022
Katarzyna Szymczak obręb Stare Czarnowo, dz. nr 516/12 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 2/5 w Starym Czarnowie.
10 AB.6743.45.2022.BA 05.05
2022
Zbigniew Sztadilów 74-505 Mieszkowice ul. Bol. Chrobrego 22 dz. nr 89 obr. Mieszkowice 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
11 AB.6743.43.2022.BA 02.05
2022
Maria i Jerzy Wiese, Anna Leśniak, Michał Wiśniewski 74-505 Mieszkowice, ul. 1 Maja 2/2,4,5 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w trzech lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego wraz z montażem pieców gazowych c.o. i c.w.u. oraz kuchenek gazowych 4-palnikowych 19-05-2022
12 AB.6743.41.2022.AM 26.04
2022
Roman Rostkowski Mieszokwice ul. Dworcowa 11/3 dz. nr 400 wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
13 AB.6743.44.2022.MA 14.04
2022
Marzena i Paweł Nycz Gryfino obręb 4, działki nr: 1047, 1025 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 05.05.2022
14 AB.6743.39.2022.AOP 07.04
2022
Maja Jawoszek Żórawki, ul. Rumiankowa DZ NR 104/4, 110/1, 109 OBR. Żórawki budowa sieci oraz przyłącza wod.-kan.
15 AB.6743.38.2022.BS 06.04
2022
Rafał Szczepaniak obręb Kołbacz, działka nr 43/11 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła c.o. i kuchenki gazowej w lokalu nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul. Bogusława 2 w Kołbaczu.
16 AB.6743.35.2022.BS 30.03
2022
Małgorzata Dąbrowska Stare Czarnowo, działki nr: 429/2, 429/1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 04.05.2022
17 AB.6743.36.2022.BA 29.03
2022
Marzanna Pawlak 74-500 Chojna, ul. Towarowa 7 dz. nr 403 obr. Chojna 7 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 27.04.2022
18 AB.6743.34.2022.NŚS 28.03
2022
Mark Stephen Ernestus Stara Rudnica 5 74-520 Cedynia dz. nr 468/2 ob. Stara Rudnica Budowa lukarny w części poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
19 AB.6743.33.2022.BA 25.03
2022
Urszula Adamczyk 74-503 Moryń, ul. Rynkowa 21/1, dz. nr 212/2 obr. Moryń 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 15-04-2022
20 AB.6743.32.2022.BS 24.03
2022
Anna i Stanisław Sewruk obręb Mieszkowice 4, działka nr 127 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 12.04.2022
21 AB.6743.28.2022.BS 21.03
2022
Tomasz Kubiś obręb Daleszewo, dz. 153/16 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym. 08.04.2022
22 AB.6743.29.2022.NŚS 21.03
2022
Iwona Sipko ul. Bogusława 5, 74-106 Kołbacz ob. Kołbacz, nr działki 43/14 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej 26.04.2022
23 AB.6743.37.2022.AM 21.03
2022
Laskowska Monika Gryfino ul. Łączna 6 budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
24 AB.6743.30.2022.AOP 21.03
2022
Iwona i Szymon Andrzejak 74-500 Chojna, ul. Słoneczna 35 dz. nr 339 obr. Chojna 7 Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w domu jednorodzinnym
25 AB.6743.27.2022.NŚS 18.03
2022
Justyna Dyzba ul. Krótka 8, 74-505 Zielin dz. nr 40 ob. Zielin Budowa instalacji gazowej 06.05.2022
26 AB.6743.26.2022.AMa 18.03
2022
Gmina Gryfino dz. nr 495, 498/10, 494/1 budowa sieci wodociągowej 14.04.2022
27 AB.6743.24.2022.AMa 15.03
2022
Claudia Mielnik dz. nr 501 obr. Pniewo instalowanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 23.03.2022
28 AB.6743.25.2022.AMa 15.03
2022
Mariola i Jerzy Jastrzębscy dz. nr 296 obr. Stary Błeszyn zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego N/D
29 AB.6743.23.2022.NŚS 14.03
2022
Agnieszka Stelmach, Jacek Stelmach, Aldona Wąchała ul. Paderewskiego 7, 74-500 Chojna dz. nr 235 ob. Chojna budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem dwóch kotłów gazowych, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 4.04.2022
30 AB.6743.22.2022.AM 11.03
2022
Zofia Wojtukiewicz Narost dz. nr 249 zbiornik naziemny na gaz z instalacja do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 28.03.2022
31 AB.6743.20.2022.AMa 09.03
2022
Małgorzata Wysocka dz.430/2 obr. Stare Czarnowo instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 23.03.2022
32 AB.6743.21.2022.BA 08.03
2022
Ewa i Andrzej Kuflowscy dz. nr 233/6 obręb Chojna Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - ul. Paderewskiego 15, 74-500 Chojna 28.03.2022
33 AB.6743.19.2022.BS 03.03
2022
Anna Żylewicz, Martyna Żylewicz, Mateusz Żylewicz obręb Chojna 6, dz. nr 233/7 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 23.03.2022
34 AB.6743.17.2022.AM 03.03
2022
Albert Pięta Widuchowa ul. Polna 4 dz. nr 650 instalowanie instalacji zbiornikowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny oraz instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jedn.
35 AB.6743.40.2022.AM 01.03
2022
Grzegorz Fedorski Cedynia ul. Czcibora 40 przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 19.04.2022
36 AB.6743.16.2022.BS 01.03
2022
Nadleśnictwo Mieszkowice dz. nr 161/2 w obrębie Siegniew Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku socjalnym. 21.03.2022
37 AB.6743.18.2022.BA 01.03
2022
Sabina Kopaczel ul. Sienkiewicza 50/1, 74-505 Mieszkowice Budowa wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dz.nr 145 obr. Mieszkowice 4
38 AB.6743.15.2022.BA 28.02
2022
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Dz. nr: 125/14, 125/15, 126/9, 126/15, 129, 130/1, 137/5, 137/6, 146/14, 146/18, 146/22, 146/29, 332, 349, 359, 360 obręb Gryfino 5 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN 63 mm i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN 40 mm
39 AB.6743.14.2022.AMa 28.02
2022
Lech Kopiecki dz. nr 61 obr. Cedynia 3 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 z zewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej, wodociągową N/D 28.02.2022
40 AB.6743.13.2022.AMa 23.02
2022
Małgorzata Wiercimaga-Ożarowska, Przemysław Ożarowski dz. nr 394, obr. Chojna 3 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej z montażem kotła C.O i C.W.U. 14.03.2022
41 AB.6743.12.2022.AOP 17.02
2022
Polska Spółka Gazownictwa oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Mazurska 1, 74-100 Gryfino dz. nr 53/1 obr Gryfino 2 remont kotłowi gazowej co i cuw z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej
42 AB.6743.11.2022.AMa 16.02
2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dz. nr 28/8 obr. Moryń 1 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii rur PE metodą przewiertu sterowanego 01.03.2022
43 AB.6743.10.2022.AOP 14.02
2022
Maria Jarosz-Kujawiak Chojna ul. Witosa 15 dz. nr 338/26 obr. Chojna 7 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego C.O., CWU o mocy 28 kW w budynku mieszklanym jednorodzinnym nr 15 28.02.2022
44 AB.6743.9.2022.BS 04.02
2022
Małgorzata i Krzysztof Gonet Baniewice dz. nr 367 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą techniczną. 09.03.2022
45 AB.6743.8.2022.BS 01.02
2022
Gmina Stare Czarnowo Stare Czarnowo, ul. Polna, dz. nr: 169/3, 464, 477/1, 477/12,485/1 Rozbudowa istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 24.02.2022
46 AB.6743.7.2022.AM 28.01
2022
Józef Żamojda ul. Gryfińska 21a Daleszewo budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 2 budynku mieszkalnego jednorodzinnego 17.02.2022
47 AB.6743.6.2022.BA 27.01
2022
Teresa i Michał Niemiec 74-500 Chojna, ul. Klasztorna 13, dz. nr 178/3 obręb Chojna 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. i c.u.w. w lokalu mieszkalnym budynku mieszkalno-usługowego ul. Klasztorna 13, Chojna 15.02.2022
48 AB.6743.5.2022.BS 27.01
2022
Joanna Materka Obręb Steklno, dz. nr 87/9 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. wycofano
49 AB.6743.4.2022.BA 25.01
2022
Emilia i Dawid Marcinkowscy Chojna, ul. Topolowa dz. nr:62, 67 obręb Chojna 5 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi 04-02-2022
50 AB.6743.3.2022.AMa 19.01
2022
Konrad Zarzycki dz. nr 92 obr. Żabnica Budowa sieci wodociągowej 17.02.2022
51 AB.6743.1.2022.BS 12.01
2022
Bożena Sarna Stare Czarnowo, działka nr 423 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 27.01.2022
52 AB.6743.2.2022.BA 12.01
2022
ENEA Operator Spółka z o.o. dz. nr: 235/4, 235/5, 235/10, 303 obr. Gryfino 1 Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania budynków wielorodzinnych na dz. nr 235/4 28.02.2022
53 AB.6743.163.2021.AM 04.01
2022
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Radziszewo dz. nr 100/4, 89/17, 89/20, 120/1 budowa gazociągu przy ul. Stokrotki w Radziszewie 25.01.2022

data ostatniej aktualizacji: 2022-05-23 14:18:11

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.