Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Architektura i Budownictwo

Informacja o dokonanych zgłoszeniach budowy

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 57

Informacja o dokonanych zgłoszeniach wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 KV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych:

Informacja o dokonanych zgłoszeniach
lp nr
rejestru
data
doręcz.
zgł.
imię i nazwisko
/ nazwa inwestora
adres
inwestycji
opis
projekt.
obiektu
data
wniesienia
sprzeciwu
data
upływu
21 dni
od dnia
dokon.
zgł.
1 AB.6743.60.2024.KRM 14.06
2024
W. Bienicewicz, D. Bienicewicz, M. Salwa-Sikora, W. Sikora, P. Pełszyk, A. Krage, P. Woźniak dz. nr 397/15, 398/2, 398/8, 398/9, 398/10, 398/11, 398/13, 398/14, obręb Pniewo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i wodociągowymi
2 AB.6743.59.2024.AM 07.06
2024
Anna i Piotr Majka ul. Czechosłowacka 7 Gryfino Budowa wewnętrznej i zewn instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
3 AB.6743.56.2024.BA 06.06
2024
MBH Spółka z o.o. dz. nr: 168/1, 168/2, 168/3. 120/1, 167, 264 obręb Radziszewo Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych
4 AB.6743.57.2024.KRM 05.06
2024
Henryk Skubiszewski dz. nr 88 obręb Mieszkowice 3 instalowanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. B. Chrobrego 24 w Mieszkowicach
5 AB.6743.58.2024.BS 05.06
2024
Adrianna Salamończyk dz. nr 207/9 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
6 AB.6743.55.2024.BA 04.06
2024
Adam Drygiel dz. nr: 70/22, 70/25 obręb Gardno Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
7 AB.6743.54.2024.AM 04.06
2024
Stanisława Kawka ul. Pyrzycka 14 Gardno dz. nr 44/1 zewn i wewn instalacja gazowa zasilana ze zbiornika naziemnego na gaz płynny o poj 4850 dm 3
8 AB.6743.52.2024.KRM 31.05
2024
Jolanta i Bronisław Baran dz. nr 250, obręb Chojna 6 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i kuchenki gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
9 AB.6743.51.2024.BS 29.05
2024
Lucjan Grącki dz. nr 433, obręb Mieszkowice 4 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia kotła gazowego c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym.
10 AB.6743.53.2024.AMa 29.05
2024
Jerzy Lipiński dz. nr: 260, 218 obr. Narost Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym
11 AB.6743.16.2024.BS 20.05
2024
Krzysztof Pietruszewicz dz. nr 733, obręb Gryfino 4 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym.
12 AB.6743.49.2024.AMa 17.05
2024
Grzegorz Nowak dz. nr 174/5 obr. Czepino Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 29.05.2024
13 AB.6743.48.2024.BS 16.05
2024
Ewa Marciniak dz. nr 193 obręb Moryń 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
14 AB.6743.47.2024.KRM 13.05
2024
Agnieszka Łukaszczyk dz.nr 76/8 obręb Żórawki Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu
15 AB.6743.46.2024.KRM 09.05
2024
Stanisław Zalewa dz. nr 429/4, obręb Banie 2 zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Baniewickiej 4 w Baniach. 28.05.2024
16 AB.6743.45.2024.AMa 09.05
2024
Janina i Edmund Nikitińscy dz. nr 62 obr. Gryfino 2 Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym 13.05.2024
17 AB.6743.43.2024.AMa 08.05
2024
Mirosław Pieróg dz. nr 75 obr. Trzcińsko-Zdrój 1 Instalowanie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700 l na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
18 AB.6743.42.2024.AMa 08.05
2024
Mirosław Pieróg dz. nr 162/2 obr. Trzcińsko-Zdrój 1 Instalowanie wewnętrznej oraz zewnętrznej instalacji gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700 l na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
19 AB.6743.41.2024.KRM 07.05
2024
W. Wałdoch, D. Mazanek, E. i M. Maleccy, Ż. Wiśniewska, B. Dwornik, K. i D. Subocz dz. nr 85/16, 140/2 obr. Steklno budowa sieci wodociągowej 27.05.2024
20 AB.6743.40.2024.BA 30.04
2024
DBK Spółka z o.o. ul. Szczecińska 147, 74-107 Radziszewo, dz. nr: 30/2, 31 obr. Radziszewo 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej istniejącą kotłownię i nagrzewnicę wentylacyjną w budynku stacji serwisowo-diagnostycznej z salonem sprzedaży i zapleczem socjalnym 10.06.2024
21 AB.6743.39.2024.BS 30.04
2024
Piotr Jankun dz. nr: 991, 984, 992, 1009, 1026, obręb Gryfino 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
22 AB.6743.38.2024.KRM 26.04
2024
Gmina Chojna dz. nr 531, 574/4, 579/3, 579/4, 614/3, 635/2, 701, 702, 703, 756, 757/1, 757/11, 757/9, 758, 759, 766, 768, 770, 772, 773, 214/2 obr. Lisie Pole, dz. nr 237, 243, 250, 380 obr. Rurka Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody
23 AB.6743.36.2024.BA 25.04
2024
Polska Spółka Gazownictw Spółka z o.o. dz. nr: 31, 30/2 obr. Radziszewo 1 Budowa gazociągu ś/c dn 63 PE wraz z dwoma przyłączami gazu ś/c dn PE RC i punktami red.-pom. w Miejscowości Radziszewo
24 AB.6743.37.2024.KRM 24.04
2024
Arkadiusz Kijo dz.nr 192/1, obręb Mieszkowice 1 przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia kotła gazowego o mocy 20 kW 15.05.2024
25 AB.6743.35.2024.BA 23.04
2024
Jacek Grzegorek działka nr 487/2 obręb Jelenin, gmina Chojna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
26 AB.6743.34.2024.KRM 22.04
2024
Robert Caban dz. nr 750/28, 747/3, 747/1 obr. Przyjezierze II Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 08.05.2024
27 AB.6743.33.2024.BS 17.04
2024
Marzena Sobańska dz. nr 245, 216, 211/10, 211/27, 211/28, 211/29, 211/34, 211/35, 211/36 obręb Czepino budowa wodociągu wraz z przyłączami
28 AB.6743.29.2024.AM 15.04
2024
Mariola Charęża Zielin ul. Krótka 8A rozbudowa wewn instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
29 AB.6743.32.2024.AMa 12.04
2024
Piotr Tyszkiewicz dz. nr 392/18, obr. Pniewo Instalowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym przy ul. Gryfińskiej 30d w Pniewie
30 AB.6743.16.2024.BS 11.04
2024
Tadeusz Sydor obręb Moryń 2, dz. nr: 442/1, 440/3, 441/1, 476 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: wodociągowym i kanalizacji sanitarnej 15.05.2024
31 AB.6743.28.2024.AMa 08.04
2024
Jolanta Gontek dz. nr 309, 317 obr. Chojna 6 Instalowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700 l 23.04.2024
32 AB.6743.31.2024.BA 08.04
2024
Anna Bartczak-Nowak, Krzysztof Nowak dz. nr: 6, 39/13 obr. Nowe Czarnowo Budowa sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 19.04.2024
33 AB.6743.27.2024.BS 27.03
2024
Henryka i Waldemar Januszczak obręb Moryń 3, dz. nr 322 Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 15.05.2024
34 AB.6743.25.2024.KRM 14.03
2024
Gmina Moryń dz. nr 71, 1/1 obręb Moryń 1 budowa sieci wodociągowej etap II
35 AB.6743.24.2024.KRM 11.03
2024
Zbigniew Greguła dz. nr 257, 3/20, 242 obręb Chojna 5 Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
36 AB.6743.21.2024.AM 04.03
2024
Gmina Chojna Chojna ul. Słowackiego budowa kanalizacji sanitarnej 16.05.2024
37 AB.6743.23.2024.AMa 04.03
2024
Zespół inwestorów: Ewelina i Grzegorz Kędzia, Joanna i Robert Norko, Agnieszka i Sebastian Stromidło,Paulina i Dawid Olech-Mielęgowscy, Elżbieta i Lech Tomaszczyk dz. nr 889,879,868,852,861,860,888,878,869,862,859 obr. Gryfino 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pięciu przyłączy kanalizacji sanitarnej 18.03.2024
38 AB.6743.20.2024.AMa 23.02
2024
Maria Bobik dz. nr 228 obr. Mieszkowice 4 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, lokal nr 1 04.03.2024
39 AB.6743.19.2024.AMa 21.02
2024
Nicol i Wojciech Kłopotowscy dz. nr 521/1, 150 obr. Wełtyń Budowa sieci wodociągowej 01.03.2024
40 AB.6743.18.2024.BA 19.02
2024
Wspólnota Mieszkaniowa Chojna, ul. Bolesława Chrobrego 9-9A, 9B-9C Chojna, ul. Bolesława Chrobrego 9-9A, dz. nr 150/4 obręb Chojna 6 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego c.o. o mocy 135 kW w kotłowni piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 27.02.2024
41 AB.6743.17.2024.AM 14.02
2024
Czesława Żarkowska Chojna ul. Owocowa 13 dz. nr 175 i 177/9 budowa zewn i wewn instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym 22.04.2024
42 AB.6743.16.2024.BS 09.02
2024
Genowefa Gęglawy-Gumienna dz. nr 134/4, obręb Krzypnica Budowa naziemnego zbiornika gazu płynnego wraz z zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 30.04.2024
43 AB.6743.15.2024.AM 07.02
2024
Gmina Widuchowa Lubicz budowa sieci i przyłącza wodociągowego
44 AB.6743.14.2024.BS 06.02
2024
Maison Sp. z o.o. dz. nr 491/3 obręb Gryfino 4 Budowa sieci wodociągowej 21.03.2024
45 AB.6743.13.2024.KRM 05.02
2024
Krzysztof Pawlaczyk dz. nr 118/2, 75, 134/2, 134/9 obr. Chojna 5 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 23.02.2024
46 AB.6743.12.2024.KRM 02.02
2024
Gmina Gryfino ul. Szczecińska 13, 74-100 Gryfino, dz. nr 84, obr. Gryfino 3 budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szczecińskiej 13 w Gryfinie 20.02.2024
47 AB.6743.11.2024.AMa 30.01
2024
Anna i Sebastian Mosuriak dz. nr 126/5 obr. Gryfino 5 Instalowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 13.02.2024
48 AB.6743.10.2024.AM 29.01
2024
Halina Markuszewska Szczawno dz. nr 3/8 Budowa instalacji gazowej zbiornikowej wraz z wewn instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 15.04.2024
49 AB.6743.8.2024.BS 26.01
2024
Jan Krzywda dz. nr 47/4, obręb Żelewo Instalowanie instalacji zbiornikowej wraz ze zbiornikiem podziemnym 2700 l na gaz płynny propanowy oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 09.02.2024
50 AB.6743.7.2024.AM 25.01
2024
Jadwiga Siegieda ul. Gryfińska 9 Pniewo zewn i wewn instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 08.02.2024
51 AB.6743.9.2024.KRM 25.01
2024
Anna i Mateusz Kałużniak dz. nr 369/17, obr. Chojna 7 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 31.01.2024
52 AB.6743.4.2024.AM 15.01
2024
Gmina Gryfino ul. Szczecińska 13/2 budowa wewnętrznej instalacji gazowej
53 AB.6743.3.2024.AM 15.01
2024
Gmina Gryfino ul. Szczecińska 13/2 Gryfino budowa wewn. instalacji gazu
54 AB.6743.6.2024.BA 12.01
2024
Gmina Gryfino Gryfino ul. Szczecińska 13/1 Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalny w Gryfinie ul. Szczecińska 13/1 31.01.2024
55 AB.6743.5.2024.BA 12.01
2024
Gmina Gryfino Gryfino ul. Szczecińska 13/3 dz. nr 84 obr. Gryfino 3 Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją c.o. i c.w.u. w lokalu mieszkalny w Gryfinie ul. Szczecińska 13/3 31.01.2024
56 AB.6743.2.2024.AM 04.01
2024
Ewa Maciejewska ul. Czechosłowacka 5 Gryfino dz. nr 338 budowa zewn i wewn instalacji gazowej budynku mieszkalnego
57 AB.6743.1.2024.BA 03.01
2024
Agnieszka Lisicka 74-100 Gryfino, ul. Orląt Lwowskich 10, dz. nr 155/1 obr. Gryfino 2 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 17.01.2024

data ostatniej aktualizacji: 2024-06-19 12:42:53

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.