Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ochrona Danych Osobowych


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym "RODO"), Starostwo Powiatowe w Gryfinie (dalej zwane "Urzędem") informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd.

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie, adres: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
 2. Urząd wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@gryfino.powiat.pl lub tel. 501 197 974
 3. Dane osobowe będą przetwarzane, gdy (art. 6 ust. 1 RODO):
  1. petent, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest petent, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie petenta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów petenta, którego dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Urząd zobowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa i zachowania zasady rozliczalności.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Urzędzie obowiązków.
 6. Każdemu petentowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Dla celów dowodowych Urząd prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino lub elektronicznej (wiadomość email na adres iod@gryfino.powiat.pl. Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, petent posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonania ciążących na Urzędzie obowiązków.

data opublikowania: 2018-05-25 12:48:26
data ostatniej aktualizacji: 2021-07-09 11:47:13

Strona odwiedzona 12289 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Waldemar Trzeciak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.