Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 99

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Organizacje pozarządowe » Baza organizacji pozarządowych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
2 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 760/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
3 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 759/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
4 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 758/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
5 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 757/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
6 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 756/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
7 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 755/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
8 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 754/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
9 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 753/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
10 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 752/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
11 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 751/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
12 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 750/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
13 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie - dodano zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
14 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XLIV/331/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
15 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XLIV/330/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
16 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XLIV/329/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
17 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XLIV/328/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
18 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XLIV/327/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
19 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XLIV/326/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
20 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XLIV/325/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
21 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr XLIV/324/2023 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-30
22 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2023-01-27
23 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Ogłoszenie na przeprowadzenie postępowania na usługi transportowe". Wojciech
Sztanga
2023-01-27
24 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 9/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-27
25 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 8/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-27
26 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 54/22. Wojciech
Sztanga
2023-01-27
27 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja do Spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych » dodanie protokołu obrad nr 49/22. Wojciech
Sztanga
2023-01-27
28 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr XLIII/22. Wojciech
Sztanga
2023-01-27
29 Budżet Powiatu » Rok 2022 » Wykonanie budżetu IV kwartał 2022 r. » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-27
30 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu". Wojciech
Sztanga
2023-01-26
31 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie - dodano stanowiska komisji. Wojciech
Sztanga
2023-01-26
32 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » dodanie protokołu obrad nr 16/23. Wojciech
Sztanga
2023-01-25
33 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 215 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-25
34 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjnej na temat wniosku Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu - Etap I, zlokalizowanej na terenie działek nr: 72/17, 93, 68/15, 61, 102/49, 78/1, 129, 126 w obrębie ewidencyjnym, Przyjezierze, gm. Moryń". Wojciech
Sztanga
2023-01-25
35 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 749/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-24
36 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 748/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-24
37 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 747/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-24
38 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 746/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-24
39 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 213/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-24
40 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Moryniu - Etap II, zlokalizowanej na terenie działek nr: 78/1, 126 w obrębie ewidencyjnym Przyjezierze oraz działek nr: 1/1, 72/14, 71 w obrębie ewidencyjnym Moryń 1". Wojciech
Sztanga
2023-01-24
41 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o wydaniu decyzji przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych - działki nr 202/2, 202/5, 202/7, 202/8, obręb Bielin, gmina Moryń". Wojciech
Sztanga
2023-01-23
42 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 5/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-23
43 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych dla działki nr 116, położonej w obrębie Żabnica, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2023-01-23
44 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja nazwy ogłoszenia "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 534/1, położona w obrębie Barnkowo, gmina Stare Chojna" na "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 534/1, położona w obrębie Barnkowo, gmina Chojna". Wojciech
Sztanga
2023-01-20
45 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 149/23. Wojciech
Sztanga
2023-01-20
46 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 149/23. Wojciech
Sztanga
2023-01-20
47 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 534/1, położona w obrębie Barnkowo, gmina Stare Chojna". Wojciech
Sztanga
2023-01-20
48 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 811/3, położona w obrębie Żelechowo, gmina Widuchowa". Wojciech
Sztanga
2023-01-20
49 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2023-01-20
50 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Cennik Starostwa Powiatowego w Gryfinie ustalający wysokości wynagrodzenia za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego". Wojciech
Sztanga
2023-01-20
51 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja ogłoszenia "Nabór na stanowisko dyrektora PUP w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2023-01-19
52 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2023-01-19
53 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-19
54 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Wycinka i podcinka drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi drzew w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania". Wojciech
Sztanga
2023-01-19
55 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych powiatu gryfińskiego z podziałem na 3 zadania". Wojciech
Sztanga
2023-01-19
56 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Aukcja dotycząca sprzedaży drewna z wycinką 77 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie". Wojciech
Sztanga
2023-01-19
57 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023". Wojciech
Sztanga
2023-01-19
58 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 6/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-18
59 Darmowa Pomoc Prawna » Dyżury » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-18
60 Darmowa Pomoc Prawna » Darmowa Pomoc Prawna » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-18
61 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 214 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-18
62 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 4/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-18
63 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-18
64 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 219/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa Międzyodrze, gm. Widuchowa, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym". Wojciech
Sztanga
2023-01-18
65 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 183/3, położona w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo". Marcin
Konopnicki
2023-01-17
66 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna dla decyzji - zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap V "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1 MW", zlokalizowanych w obrębie Widuchowa 3, działka nr 1/5". Wojciech
Sztanga
2023-01-16
67 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna dla decyzji - zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap IV "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1 MW", zlokalizowanych w obrębie Widuchowa 3, działka nr 1/5". Wojciech
Sztanga
2023-01-16
68 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna dla decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap III "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1MW" na działce nr 1/5, obręb Widuchowa 3". Wojciech
Sztanga
2023-01-16
69 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna dla decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap II "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1MW" na działce nr 1/5, obręb Widuchowa 3". Wojciech
Sztanga
2023-01-16
70 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna dla decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz drogi dojazdowej - Etap I "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych Widuchowa 1 o całkowitej mocy do 1MW" na działce nr 1/5, obręb Widuchowa 3". Wojciech
Sztanga
2023-01-16
71 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 2/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-13
72 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » dodanie protokołu obrad nr 15/22. Wojciech
Sztanga
2023-01-13
73 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 212/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-13
74 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 77/2022. Wojciech
Sztanga
2023-01-13
75 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 76/2022. Wojciech
Sztanga
2023-01-13
76 Budżet Powiatu » Rok 2023 » Opinie RIO do budżetu na rok 2023 » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-13
77 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 1/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
78 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 3/2023. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
79 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór na stanowisko dyrektora PUP w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2023-01-11
80 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 213 posiedzenie Zarządu Powiatu cd. w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
81 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Wybór Operatora w zakresie świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2023-01-11
82 Organizacje pozarządowe » Program Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
83 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych » usunięto pierwsze oświadczenie majątkowe - Renata Zawadzka. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
84 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » usunięto ostatnie oświadczenie majątkowe - Izabela Świderek, Julita Łoboda Kakuła, Lucyna Wieczorek, Agata Sawicka. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
85 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » usunięto pierwsze oświadczenie majątkowe - Janina Niwa, Agata Sawicka. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
86 Praca Rady i Zarządu » Dyżury radnych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
87 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego w powiecie gryfińskim w 2022 roku". Wojciech
Sztanga
2023-01-11
88 Organizacje pozarządowe » Program Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-01-11
89 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 211/VI/2022. Marcin
Konopnicki
2023-01-10
90 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwały nr 737-745/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2023-01-10
91 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór nr 1/2023 na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu". Marcin
Konopnicki
2023-01-09
92 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych » modyfikacja - usunięto oświadczenia za rok 2015 Marcin
Konopnicki
2023-01-09
93 Oświadczenia majątkowe » Zarząd Powiatu w Gryfinie » modyfikacja - usunięto oświadczenia za rok 2015 Marcin
Konopnicki
2023-01-09
94 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » modyfikacja - usunięto oświadczenia za rok 2015 Marcin
Konopnicki
2023-01-09
95 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych na podstawie art. 25c ust.1 i 5 ustawy o sam. powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.) - ostatnie oświadczenia » dodano oświadczenie majątkowe - Joanna Świątek Marcin
Konopnicki
2023-01-09
96 Komunikacja i Transport » Informacje dla przewoźników drogowych » modyfikacja Marcin
Konopnicki
2023-01-09
97 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych dla działki numer 370, położonej w obrębie Piasek, gmina Cedynia". Marcin
Konopnicki
2023-01-05
98 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 212 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2023-01-04
99 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano zarządzenie nr 67/2022 Marcin
Konopnicki
2023-01-02
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.