Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 83

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 232/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-05-26
2 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-26
3 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano ciąg dalszy porządku obrad 233 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-26
4 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja druku nr 2 - porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-26
5 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2023/2024 z podziałem na 2 zadania". Wojciech
Sztanga
2023-05-25
6 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-25
7 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-24
8 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 78/2022. Wojciech
Sztanga
2023-05-24
9 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 233 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-24
10 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-23
11 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 830/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-23
12 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 829/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-23
13 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 828/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-23
14 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 41/2023. Wojciech
Sztanga
2023-05-23
15 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 231/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-05-23
16 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XLVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Marcin
Konopnicki
2023-05-22
17 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2023-05-22
18 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi w publicznym transporcie zbiorowym". Wojciech
Sztanga
2023-05-22
19 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi w publicznym transporcie zbiorowym". Wojciech
Sztanga
2023-05-22
20 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór Nr 9/2023 na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów". Wojciech
Sztanga
2023-05-19
21 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja ogłoszenia "Nabór nr 12/2023 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym". Wojciech
Sztanga
2023-05-19
22 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór nr 13/2023 na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego". Wojciech
Sztanga
2023-05-19
23 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna wniosku w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 490/2020 z dnia 28.10.2020 r. obejmującego budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra". Wojciech
Sztanga
2023-05-19
24 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie uprawnień diagnoście". Wojciech
Sztanga
2023-05-19
25 Budżet Powiatu » Rok 2022 » Wykonanie budżetu IV kwartał 2022 r. » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-19
26 Budżet Powiatu » Rok 2023 » Wykonanie budżetu I kwartał 2023 r. » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-19
27 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni". Wojciech
Sztanga
2023-05-18
28 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna dla decyzji - pozwolenie na budowę stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG, zlokalizowanej na terenie działek nr: 257/8, 147/2 w obrębie ewidencyjnym Pniewo". Wojciech
Sztanga
2023-05-18
29 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-17
30 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano ostatnie oświadczenie majątkowe - Karolina Białek. Wojciech
Sztanga
2023-05-17
31 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Ogłoszenie na przeprowadzenie postępowania na usługi w publicznym transporcie zbiorowym". Wojciech
Sztanga
2023-05-17
32 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 232 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-17
33 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu turystyka i krajoznawstwo - tryb pozakonkursowy". Wojciech
Sztanga
2023-05-16
34 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - tryb pozakonkursowyh". Wojciech
Sztanga
2023-05-16
35 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych » dodano oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Wojciech
Sztanga
2023-05-16
36 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Wojciech
Sztanga
2023-05-16
37 Oświadczenia majątkowe » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodano oświadczenia majątkowe za rok 2022. Wojciech
Sztanga
2023-05-16
38 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 40/2023. Wojciech
Sztanga
2023-05-15
39 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 827/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-12
40 Oświadczenia majątkowe » Rada Powiatu w Gryfinie » dodano oświadczenie majątkowe za rok 2022 Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie Romana Michalskiego. Wojciech
Sztanga
2023-05-12
41 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 230/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-05-12
42 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 60/23. Wojciech
Sztanga
2023-05-12
43 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-12
44 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór nr 12/2023 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym". Wojciech
Sztanga
2023-05-12
45 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "GN.272.1.1.2023.MK Rozbiórka elementów systemu kotłowni z uwzględnieniem wywiezienia odpadów z rozbiórki w miejscowości Ranowo, gmina Mieszkowice". Wojciech
Sztanga
2023-05-12
46 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór nr 10/2023 na stanowisko Informatyk w Referacie Informatyki". Wojciech
Sztanga
2023-05-11
47 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór nr 11/2023 na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych w Wydziale Finansowo-Księgowym". Wojciech
Sztanga
2023-05-11
48 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 39/2023. Wojciech
Sztanga
2023-05-11
49 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działki numer 78, położonej w obrębie Stara Rudnica, gmina Cedynia". Wojciech
Sztanga
2023-05-11
50 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 42 obręb Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym". Wojciech
Sztanga
2023-05-11
51 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 215/4 obręb Żelechowo, gmina Widuchowa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym". Wojciech
Sztanga
2023-05-11
52 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Powiatu Gryfińskiego oznaczonej nr działki 466/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Banie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich". Wojciech
Sztanga
2023-05-11
53 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 5, położonej w obrębie ewidencyjnym Trzcińsko Zdrój 4, gmina Trzcińsko Zdrój, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego". Wojciech
Sztanga
2023-05-11
54 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości położonej w Daleszewie, przeznaczonej do sprzedaży". Wojciech
Sztanga
2023-05-11
55 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 231 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-09
56 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 156/23. Wojciech
Sztanga
2023-05-09
57 Oświadczenia majątkowe » Rada Powiatu w Gryfinie » usunięto oświadczenia majątkowe za rok 2016. Wojciech
Sztanga
2023-05-09
58 Oświadczenia majątkowe » Rada Powiatu w Gryfinie » dodano oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Wojciech
Sztanga
2023-05-09
59 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-09
60 O biuletynie » Dostępność » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-09
61 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja uchwały nr 825/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-08
62 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-05
63 Starostwo Powiatowe » Sprawozdania finansowe » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-04
64 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 229/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-05-04
65 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór nr 7/2023 na stanowisko ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru". Wojciech
Sztanga
2023-05-04
66 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 230 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-04
67 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 69/145 obręb Troszyn". Wojciech
Sztanga
2023-05-04
68 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 338 obręb Czelin". Wojciech
Sztanga
2023-05-04
69 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 215/4 obręb Czelin". Wojciech
Sztanga
2023-05-04
70 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa - dz. 141/5 obręb Radziszewo 1". Wojciech
Sztanga
2023-05-04
71 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 139/9 obręb Trzcińsko Zdrój". Wojciech
Sztanga
2023-05-04
72 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 37 obręb Moryń 1". Wojciech
Sztanga
2023-05-04
73 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach wznowienia punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 145/9 z działką ewidencyjną nr 145/23, położonej w obrębie Przyjezierze gmina Moryń". Wojciech
Sztanga
2023-05-04
74 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór nr 8/2023 na stanowisko Informatyk w Referacie Informatyki". Wojciech
Sztanga
2023-05-02
75 Budżet Powiatu » Rok 2022 » Sprawozdanie finansowe za 2022 r. » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-05-02
76 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 826/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-02
77 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 825/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-02
78 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 824/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-02
79 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 823/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-02
80 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 822/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-02
81 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 821/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-02
82 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 820/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-05-02
83 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach związanych z wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych nowo powstałych działek ewidencyjnych od nr 118/38 do nr 118/55 położonych w obrębie Żórawki gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2023-05-02
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.