Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 76

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Komunikacja i Transport » Informacje dla przewoźników drogowych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
2 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
3 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 91/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
4 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 909/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
5 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 908/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
6 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 907/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
7 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 906/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
8 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 63, położona w obrębie Stare Objezierze, gmina Moryń". Wojciech
Sztanga
2023-11-27
9 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 167/23. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
10 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 167/23. Wojciech
Sztanga
2023-11-27
11 Darmowa Pomoc Prawna » Ogłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-24
12 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2024". Wojciech
Sztanga
2023-11-24
13 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2024". Wojciech
Sztanga
2023-11-24
14 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-24
15 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin LIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2023-11-24
16 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad LIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-24
17 Darmowa Pomoc Prawna » Ogłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-23
18 Budżet Powiatu » Rok 2024 » Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
19 Budżet Powiatu » Rok 2024 » Projekt budżetu na rok 2024 » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
20 Budżet Powiatu » Rok 2024 » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
21 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez przebudowę dróg powiatowych". Wojciech
Sztanga
2023-11-22
22 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych". Wojciech
Sztanga
2023-11-22
23 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano ciąg dalszy porządku obrad 258 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
24 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 89/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
25 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 905/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
26 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 904/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
27 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 87/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
28 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 257/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
29 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 255/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-22
30 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » modyfikacja załącznika nr 1 do Zarządzenia Starosty Gryfińskiego nr 86/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-21
31 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu przewozu osób na trasie: Stare Czarnowo - Gryfino". Wojciech
Sztanga
2023-11-21
32 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób na trasie: Chojna - Cedynia". Wojciech
Sztanga
2023-11-21
33 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 85/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-21
34 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 88/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-20
35 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 258 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-20
36 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pielęgnacja zieleni oraz utrzymywanie porządku na terenach parkingowych, chodnikach i schodach wokół obiektów Starostwa Powiatowego w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2023-11-17
37 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja ogłoszenia "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023". Wojciech
Sztanga
2023-11-17
38 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 256/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-17
39 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 903/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-17
40 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 902/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-17
41 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi". Wojciech
Sztanga
2023-11-17
42 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem, wyznaczeniem oraz ustaleniem przebiegu granicy dla działek nr 80/3 i 81/2, położonych w obrębie Borzym, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2023-11-16
43 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Nieodpłatne szkolenie dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią". Wojciech
Sztanga
2023-11-15
44 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób na trasie: Chojna - Cedynia". Wojciech
Sztanga
2023-11-15
45 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert na usługę transportu przewozu osób na trasie: Stare Czarnowo - Gryfino". Wojciech
Sztanga
2023-11-15
46 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Usługa usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2023-11-14
47 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-14
48 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-14
49 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 86/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-14
50 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 257 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-14
51 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działki nr 214/2 i 729 obręb Lisie Pole, gmina Chojna". Wojciech
Sztanga
2023-11-10
52 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy osób na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób/regularnych specjalnych przewozów osób". Wojciech
Sztanga
2023-11-09
53 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Kontrola przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności". Wojciech
Sztanga
2023-11-09
54 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy". Wojciech
Sztanga
2023-11-09
55 Starostwo Powiatowe » Regulamin organizacyjny » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-09
56 Starostwo Powiatowe » Regulamin organizacyjny » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-09
57 Starostwo Powiatowe » Schemat organizacyjny » modyfikacja schematu organizacyjnego. Wojciech
Sztanga
2023-11-09
58 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 84/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-09
59 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 166/23. Wojciech
Sztanga
2023-11-09
60 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych dla działki nr 28/31, położonej w obrębie Drzenin, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2023-11-09
61 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna do decyzji w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1,0 MW, zlokalizowanych na trenie działki nr 826/3 w obrębie ewidencyjnym Krzywin". Wojciech
Sztanga
2023-11-08
62 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 256 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-08
63 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego nabycia mienia na Skarb Państwa - Gmina Cedynia". Wojciech
Sztanga
2023-11-08
64 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 901/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-08
65 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 900/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-08
66 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 899/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2023-11-08
67 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-08
68 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 19/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Dołgie, gm. Gryfino, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym". Wojciech
Sztanga
2023-11-08
69 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » modyfikacja protokołu obrad nr LI/23. Wojciech
Sztanga
2023-11-07
70 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 83/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-06
71 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 254/VI/2023. Wojciech
Sztanga
2023-11-06
72 Komunikacja i Transport » Analiza zdawalności OSK » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-02
73 Komunikacja i Transport » Analiza zdawalności OSK » dodano nowy odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-02
74 Komunikacja i Transport » Ośrodki Szkolenia Kierowców » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2023-11-02
75 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na bezpośrednie zawarcie umowy". Wojciech
Sztanga
2023-11-02
76 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego". Wojciech
Sztanga
2023-11-02
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.