Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 93

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
2 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wyrejestrowanie pojazdu". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
3 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - używanego zarejestrowanego w kraju". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
4 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
5 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
6 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
7 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat nw. decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej "Nawodna D1" o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na terenie działki nr 847 w obrębie ewidencyjnym Nawodna". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
8 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat nw. decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej "Nawodna C" wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dz. nr 907, obręb Nawodna, gm. Chojna". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
9 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna dla decyzji w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej "Nawodna D2" wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dz. nr 847, obręb Nawodna, gm. Chojna". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
10 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
11 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zmiana rodzaju pojazdu zarejestrowanego". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
12 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
13 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wyrejestrowanie pojazdu". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
14 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne przeglądy techniczne". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
15 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wymiana dowodu rejestracyjnego po zmianie danych zawartych w dowodzie". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
16 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
17 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika tablicy - tablic rejestracyjnych". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
18 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (zniszczonego lub zagubionego)". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
19 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
20 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
21 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wpis / wykreślenie zastawu rejestrowego". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
22 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - używanego zarejestrowanego w kraju". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
23 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
24 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
25 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Profesjonalna rejestracja pojazdu". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
26 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
27 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Montaż dodatkowego wyposażenia pojazdu (gaz, hak, TAXI)". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
28 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Dopisanie / wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
29 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
30 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja nazwy ogłoszenia "Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych w Wydziale Finansowo - Księgowym" na "Nabór nr 6/2022 na stanowisko ds. rozliczeń finansowych w Wydziale Finansowo - Księgowym" Wojciech
Sztanga
2022-05-25
31 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja nazwy ogłoszenia "Ogłoszenie o naborze nr 7/2022 - nabór na stanowisko ds. organizacyjnych i szkoleń w Wydziale Organizacji i Informacji" na "Nabór nr 7/2022 na stanowisko ds. organizacyjnych i szkoleń w Wydziale Organizacji i Informacji" Wojciech
Sztanga
2022-05-25
32 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Ogłoszenie o naborze nr 7/2022 - nabór na stanowisko ds. organizacyjnych i szkoleń w Wydziale Organizacji i Informacji". Wojciech
Sztanga
2022-05-25
33 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 645/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-25
34 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 644/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-25
35 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 643/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-25
36 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 642/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-25
37 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 641/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-25
38 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 640/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-25
39 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 177/VI/2022. Wojciech
Sztanga
2022-05-25
40 Darmowa Pomoc Prawna » Poradnictwo i dyżury specjalistyczne » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2022-05-24
41 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Inwestycja na terenie działki nr 151/7, obręb Czepino, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2022-05-24
42 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja do Spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych » dodanie protokołu obrad nr 40/22. Wojciech
Sztanga
2022-05-24
43 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa » modyfikacja "Przyjmowanie wniosków o wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego od osób powyżej 14 roku życia oraz wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego". Wojciech
Sztanga
2022-05-24
44 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. Nr 6/7, obręb Wysoka Gryfińska". Wojciech
Sztanga
2022-05-23
45 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. Nr 6/6, obręb Wysoka Gryfińska". Wojciech
Sztanga
2022-05-23
46 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa - dz. 121/6 obręb Chojna 7". Wojciech
Sztanga
2022-05-23
47 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 69/2 obręb Góralice". Wojciech
Sztanga
2022-05-23
48 Komunikacja i Transport » Wykaz Stacji Diagnostycznych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2022-05-20
49 Darmowa Pomoc Prawna » Edukacja prawna » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2022-05-20
50 Darmowa Pomoc Prawna » Edukacja prawna » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2022-05-20
51 Starostwo Powiatowe » Sprawozdania finansowe » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2022-05-20
52 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych w Wydziale Finansowo - Księgowym". Wojciech
Sztanga
2022-05-20
53 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 30/2022. Wojciech
Sztanga
2022-05-20
54 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2022-05-19
55 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-19
56 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2022/2023 z podziałem na 2 zadania". Wojciech
Sztanga
2022-05-19
57 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu". Wojciech
Sztanga
2022-05-19
58 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 156/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Krajnik, gmina Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego". Wojciech
Sztanga
2022-05-19
59 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 122/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Górnowo, gm. Banie, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego". Wojciech
Sztanga
2022-05-19
60 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 57/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Orzechów, gm. Cedynia, przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego". Wojciech
Sztanga
2022-05-19
61 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 29/2022. Wojciech
Sztanga
2022-05-18
62 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 178 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-18
63 Budżet Powiatu » Rok 2021 » Wykonanie budżetu za 2021 r. » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2022-05-18
64 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku w sprawie budowy ośrodka pobytowo-opiekuńczego dla osób starszych na terenie działki nr 32/19 w obrębie ewidencyjnym Stare Brynki". Wojciech
Sztanga
2022-05-18
65 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Nabór na stanowisko ds. określonych ustawą Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa". Wojciech
Sztanga
2022-05-17
66 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja nazwy procedury "Wydawanie profilu kandydata na kierowcę" na "Wydawanie profilu kandydata na kierowcę /Wydanie prawa jazdy po egzaminie". Wojciech
Sztanga
2022-05-13
67 Elektroniczny urząd » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Komunikacji i Transportu » modyfikacja "Wydawanie profilu kandydata na kierowcę". Wojciech
Sztanga
2022-05-13
68 Budżet Powiatu » Rok 2021 » Wykonanie budżetu za 2021 r. » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2022-05-13
69 Oświadczenia majątkowe » Rada Powiatu w Gryfinie » dodano oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Roman Michalski. Wojciech
Sztanga
2022-05-12
70 Oświadczenia majątkowe » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodano oświadczenie majątkowe za rok 2021 - Wojciech Konarski. Wojciech
Sztanga
2022-05-11
71 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 639/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-11
72 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 638/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-11
73 Oświadczenia majątkowe » Rada Powiatu w Gryfinie » dodano oświadczenia majątkowe za 2021 rok. Wojciech
Sztanga
2022-05-11
74 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 27/2022. Wojciech
Sztanga
2022-05-10
75 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Karolina Białek. Wojciech
Sztanga
2022-05-10
76 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, z podziału działki numer 393, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo". Wojciech
Sztanga
2022-05-10
77 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy jednostek organizacyjnych i powiatowych osób prawnych » dodano oświadczenia majątkowe za 2021 rok. Wojciech
Sztanga
2022-05-10
78 Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Starostwa » dodano oświadczenia majątkowe za 2021 rok. Wojciech
Sztanga
2022-05-10
79 Oświadczenia majątkowe » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodano oświadczenia majątkowe za rok 2021. Wojciech
Sztanga
2022-05-10
80 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę 6. zbiorników na gaz". Wojciech
Sztanga
2022-05-09
81 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 139/4 obręb Trzcińsko Zdrój 1". Wojciech
Sztanga
2022-05-09
82 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 176/VI/2022. Marcin
Konopnicki
2022-05-09
83 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie pedagogów/nauczycieli/psychologów/logopedów/fizjoterapeuty do realizacji w roku 2022 zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Gryfińskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".". Marcin
Konopnicki
2022-05-06
84 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja "Nabór na stanowisko dyrektora PZAZ w Gryfinie" - dodano rozstrzygnięcie. Marcin
Konopnicki
2022-05-06
85 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 177 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Marcin
Konopnicki
2022-05-04
86 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 637/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-02
87 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 636/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-02
88 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 635/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-02
89 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 634/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-02
90 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 633/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2022-05-02
91 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych". Wojciech
Sztanga
2022-05-02
92 Ogłoszenia » Organizacje pozarządowe » dodano "Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022". Wojciech
Sztanga
2022-05-02
93 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - rzeka Odra Wschodnia". Wojciech
Sztanga
2022-05-02
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.