Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

O biuletynie

Rejestr zmian

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 71

Rejestr zmian
lp opis aktualizacji wprowadził data aktualizacji
1 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja do Spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji P6zarządowych » modyfikacja protokołu obrad nr 62/24. Wojciech
Sztanga
2024-04-19
2 Komunikacja i Transport » Analiza zdawalności OSK » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-19
3 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » modyfikacja - dodano odpowiedź na Interpelację nr 181/24. Wojciech
Sztanga
2024-04-19
4 Praca Rady i Zarządu » Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami » dodano Interpelację nr 181/24. Wojciech
Sztanga
2024-04-19
5 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-19
6 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja uchwały nr III/17/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-18
7 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » modyfikacja uchwały nr III/16/2018 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-18
8 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Wykaz nieruchomości oznaczonej nr działki 346/20 stanowiącej w udziale własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Zielin, gm. Mieszkowice, przeznaczonej w części do najmu". Wojciech
Sztanga
2024-04-18
9 Starostwo Powiatowe » Sprawozdania finansowe » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-17
10 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem znaków granicznych, z ustaleniem przebiegu granicy oraz z wyznaczeniem znaków granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB dla części działki nr 18 w obrębie Dłużyna, gmina Banie". Wojciech
Sztanga
2024-04-17
11 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 279 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-17
12 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 277/VI/2024. Wojciech
Sztanga
2024-04-17
13 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Karta informacyjna na temat wniosku w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubanowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanej na działkach nr: 328/1, 328/3 w obrębie ewidencyjnym Lubanowo, gmina Banie". Wojciech
Sztanga
2024-04-16
14 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 34/2024. Wojciech
Sztanga
2024-04-16
15 Komunikacja i Transport » Analiza zdawalności OSK » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-16
16 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Rada Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr LVII/24. Wojciech
Sztanga
2024-04-16
17 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 37 obręb Moryń 1". Wojciech
Sztanga
2024-04-16
18 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 141/5 obręb Radziszewo 1, gmina Gryfino". Wojciech
Sztanga
2024-04-16
19 Ogłoszenia » Przetargi inne » modyfikacja - dodano rozstrzygnięcie "Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 341/4 obręb Baniewice, gmina Banie". Wojciech
Sztanga
2024-04-16
20 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad LVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie - dodano zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał. Wojciech
Sztanga
2024-04-16
21 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Gryfino 4". Wojciech
Sztanga
2024-04-16
22 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LVIII/431/2024 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-16
23 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LVIII/430/2024 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-16
24 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr LVIII/429/2024 Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-16
25 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 988/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-15
26 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 987/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-15
27 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 986/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-15
28 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Banie II - Etap I". Wojciech
Sztanga
2024-04-15
29 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-12
30 Darmowa Pomoc Prawna » Darmowa Pomoc Prawna » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-12
31 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności geodezyjnych związanych ze wznowieniem znaków granicznych, z ustaleniem przebiegu granicy oraz z wyznaczeniem znaków granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB dla części działki nr 18 w obrębie Dłużyna, gmina Banie". Wojciech
Sztanga
2024-04-12
32 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-12
33 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja do Spraw Edukacji, Kultury, Sportu i Organizacji P6zarządowych » dodanie protokołu obrad nr 64/24. Wojciech
Sztanga
2024-04-12
34 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Rewizyjna » dodanie protokołu obrad nr 72/24. Wojciech
Sztanga
2024-04-12
35 Organizacje pozarządowe » Baza organizacji pozarządowych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-12
36 Ogłoszenia » Przetargi inne » dodano "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju". Wojciech
Sztanga
2024-04-11
37 Elektroniczny urząd / kontakt » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa » modyfikacja nazwy procedury "Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m." na "Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m". Wojciech
Sztanga
2024-04-11
38 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia » dodanie protokołu obrad nr 60/24. Wojciech
Sztanga
2024-04-11
39 Elektroniczny urząd / kontakt » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa » modyfikacja "Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.". Wojciech
Sztanga
2024-04-11
40 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 134/28, położona w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo". Wojciech
Sztanga
2024-04-11
41 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » modyfikacja porządku obrad LVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie - dodano stanowiska komisji. Wojciech
Sztanga
2024-04-10
42 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 134/28 na granicy z działką 134/8- obręb Binowo, gmina Stare Czarnowo". Wojciech
Sztanga
2024-04-10
43 O biuletynie » Dostępność » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-10
44 Ochrona Środowiska » Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-10
45 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 30/2024. Wojciech
Sztanga
2024-04-10
46 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 278 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-10
47 Organizacje pozarządowe » Ewidencja stowarzyszeń zwykłych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-09
48 Ogłoszenia » Komunikaty » modyfikacja ogłoszenia "Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego ogłasza robocze konsultacje społeczne projektu Strategii IIT". Wojciech
Sztanga
2024-04-09
49 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » modyfikacja załącznika nr 2 do Zarządzenia Starosty Gryfińskiego nr 33/2024. Wojciech
Sztanga
2024-04-09
50 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 445/2 z działką nr 445/1 obręb Piasek, gmina Cedynia". Wojciech
Sztanga
2024-04-09
51 Ogłoszenia » Wybory » dodano "Protokoły z wyborów do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa". Wojciech
Sztanga
2024-04-08
52 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » modyfikacja "Ogłoszenie o naborze nr 2/2024 na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino" - zmiana tytułu na "Nabór nr 2/2024 na stanowisko ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru". Marcin
Konopnicki
2024-04-08
53 Praca Rady i Zarządu » Protokoły z obrad Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu » Zarząd Powiatu w Gryfinie » dodanie protokołu obrad nr 276/VI/2024. Marcin
Konopnicki
2024-04-05
54 Ogłoszenia » Praca w samorządzie » dodano "Ogłoszenie o naborze nr 2/2024 na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino". Marcin
Konopnicki
2024-04-05
55 Elektroniczny urząd / kontakt » Załatwianie spraw - procedury » Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki » modyfikacja "Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej". Wojciech
Sztanga
2024-04-04
56 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Termin LVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie". Wojciech
Sztanga
2024-04-04
57 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-04
58 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego ogłasza robocze konsultacje społeczne projektu Strategii IIT". Wojciech
Sztanga
2024-04-04
59 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 33/2024. Wojciech
Sztanga
2024-04-04
60 Ogłoszenia » Wybory » dodano "Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie w dniach 6 i 7 kwietnia 2024 r.". Wojciech
Sztanga
2024-04-04
61 Praca Rady i Zarządu » Porządki obrad - projekty uchwał Rady Powiatu » dodano porządek obrad 277 posiedzenia Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-03
62 Oświadczenia majątkowe » Rada Powiatu w Gryfinie » dodano oświadczenie majątkowe na podstawie art. 25c ust. 1 i 4 ustawy o sam. powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 poz.107) na dwa miesiące przed upływem VI kadencji - Roman Michalski. Wojciech
Sztanga
2024-04-03
63 Komunikacja i Transport » Wykaz Stacji Diagnostycznych » modyfikacja treści odnośnika w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-03
64 Budżet Powiatu » Rok 2023 » Wykonanie budżetu za 2023 r. » dodano odnośnik w menu przedmiotowym. Wojciech
Sztanga
2024-04-03
65 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 985/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-02
66 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 984/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-02
67 Akty prawa miejscowego » Uchwały Rady i Zarządu Powiatu » dodano uchwałę nr 983/2024 Zarządu Powiatu w Gryfinie. Wojciech
Sztanga
2024-04-02
68 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 28/2024. Wojciech
Sztanga
2024-04-02
69 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 32/2024. Wojciech
Sztanga
2024-04-02
70 Starostwo Powiatowe » Zarządzenia Starosty Gryfińskiego » dodano Zarządzenie Starosty Gryfińskiego nr 31/2024. Wojciech
Sztanga
2024-04-02
71 Ogłoszenia » Komunikaty » dodano "Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia wznowienia i/lub ustalenia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 118, położona w obrębie Stoki, gmina Chojna". Wojciech
Sztanga
2024-04-02
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.