Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Procedury
lp nazwa procedury aktualizowano
1 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2022-05-25
2 Dopisanie / wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym 2022-05-25
3 Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy 2021-10-06
4 Kontrola przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy na potrzeby własne, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności 2021-10-06
5 Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy osób na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób/regularnych specjalnych przewozów osób 2021-10-06
6 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 2022-03-03
7 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 2022-03-04
8 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym 2022-03-04
9 Montaż dodatkowego wyposażenia pojazdu (gaz, hak, TAXI) 2022-05-25
10 Pierwsza rejestracja nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2022-05-25
11 Pozwolenie na kierowanie tramwajem 2022-07-04
12 Procedura kontroli dla przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów 2017-02-09
13 Profesjonalna rejestracja pojazdu 2022-05-25
14 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek 2022-05-25
15 Rejestracja pojazdu - pojazd z zagranicy 2022-05-25
16 Rejestracja pojazdu - używanego zarejestrowanego w kraju 2022-05-25
17 Usunięcie pojazdu z drogi - koszty usunięcia - przepadek pojazdu 2022-02-11
18 Uzgodnienie przebiegu trasy, na której ma się odbyć impreza z organem zarządzającym ruchem 2021-11-17
19 Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 2021-10-06
20 Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów 2022-06-22
21 Wniosek o dodatkowy wypis (wtórnik) z zezwolenia (licencji) na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2022-03-01
22 Wpis / wykreślenie zastawu rejestrowego 2022-05-25
23 Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców 2022-07-07
24 Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę 2022-05-25
25 Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK) 2022-07-06
26 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 2022-01-17
27 Wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik 2022-05-25
28 Wydanie uprawnień diagnoście 2022-06-01
29 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (zniszczonego lub zagubionego) 2022-05-25
30 Wydanie wtórnika prawa jazdy 2022-07-05
31 Wydanie wtórnika tablicy - tablic rejestracyjnych 2022-05-25
32 Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 2022-03-01
33 Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 2022-06-30
34 Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2021-10-06
35 Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym 2021-10-06
36 Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia, ramy 2022-05-25
37 Wydawanie profilu kandydata na kierowcę /Wydanie prawa jazdy po egzaminie 2022-07-01
38 Wymiana dowodu rejestracyjnego po zmianie danych zawartych w dowodzie 2022-05-25
39 Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne przeglądy techniczne 2022-05-25
40 Wymiana prawa jazdy (np. książeczkowe) 2022-07-05
41 Wymiana prawa jazdy z powodu utraty ważności 2022-07-04
42 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej 2022-07-05
43 Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany danych 2022-07-05
44 Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie 2022-07-04
45 Wyrejestrowanie pojazdu 2022-05-25
46 Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2021-10-06
47 Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu 2022-05-25
48 Zawieszenie wykonywania transportu drogowego 2021-10-06
49 Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego 2021-11-16
50 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2022-03-02
51 Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 2021-11-17
52 Zmiana rodzaju pojazdu zarejestrowanego 2022-05-25
53 Zrzeczenie się licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2021-10-06
54 Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 2022-05-25
55 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy 2022-07-05
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.