Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1599.)
  2. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261.),
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735.),
  4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923.)
  5. rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449)
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych «pobierz»
  2. zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
  3. protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu
  4. uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora (jeśli dotyczy) i majątku
  5. Lista obecności
  6. sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji
 3. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
 4. W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wykreśleniu z ewidencji, a szczególnych przypadkach 60 dni (art. 35§ 3 Kpa). Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o odmowie wykreślenia z ewidencji.

 5. OPŁATY
 6. Postępowanie o wykreślenie z ewidencji kończy się wydaniem decyzji. Uczniowskie kluby sportowe zwolnione są z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 lit. 1g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 7. TRYB ODWOŁAWCZY
 8. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 9. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
 10. Kancelaria Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D.

 11. UWAGI
 12. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

data opublikowania: 2009-06-26 13:45:04
data ostatniej aktualizacji: 2022-10-07 08:19:27

Strona odwiedzona 4761 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Małgorzata Krosnowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.