Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wykreślenie wpisu z ewidencji niepublicznych szkół/placówek prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:
  W przypadku:
  1. Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie skazanym w zgłoszeniu do ewidencji:
   • Wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki.
  2. Zaprzestanie działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące:
   • Wniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznej szkoły/placówki.
   • Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji przebiegu nauczania do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
 3. OPŁATY:
  Nie pobiera się.
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Do 30 dni.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY:
  Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104
 7. UWAGI:
  1. Wykreślenie szkoły/placówki z ewidencji następuje w drodze decyzji wydanej przez Starostę Gryfińskiego, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
  2. Organ z urzędu doręcza decyzję osobie prowadzącej szkołę/placówkę, a kopię przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz właściwemu organowi podatkowemu.

data opublikowania: 2021-09-29 11:15:43
data ostatniej aktualizacji: 2021-09-29 11:15:43

Strona odwiedzona 411 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Elżbieta Lorenowicz-Bień
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.