Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Podstawa prawna: art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2022 r. poz. 1599).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych podpisany przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania UKS pobierz PDF
  2. Załączniki:
   • statut, który określa: nazwę; teren działania i siedzibę; cele i sposoby ich realizacji; sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków; władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje; sposób reprezentowania stowarzyszenia w szczególności sposobu zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia; sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich; zasady dokonywania zmian statutu; sposób rozwiązania się klubu;
   • protokół z zebrania założycielskiego;
   • uchwała o powołaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego, uchwała o przyjęciu statutu;
   • lista członków założycieli (minimum 7 osób pełnoletnich) zawierająca: imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis;
   • uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego;
   • uchwała o wyborze Zarządu (imię, nazwisko, funkcja);
   • uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej (imię, nazwisko, funkcja);
   • Zgoda Dyrekcji placówki na utworzenie klubu na terenie szkoły.
 3. OPŁATY
  Nie pobiera się.
  Wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wpisie uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego nie podlega opłacie skarbowej (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. 2022 r. poz.2142 z późn. zm.)
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Do 30 dni, a w szczególnych wypadkach do 60 dni (art. 35 § 3 Kpa).
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub pokój nr 205 (II piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D.
 7. UWAGI
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

data opublikowania: 2005-01-24 15:08:11
data ostatniej aktualizacji: 2022-11-02 12:34:16

Strona odwiedzona 7918 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Małgorzata Krosnowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.