Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel. 91-416-22-15, 91-414-33-99

Zezwolenie na przewóz zwłok lub prochów (szczątków ludzkich) z obcego państwa

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Art. 14, ust. 4 pkt 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek osoby uprawnianej na wydanie zezwolenia na przewóz zwłok lub prochów z obcego państwa pobierz PDF.
  2. Przetłumaczony na język polski przez tłumacza zaprzysięgłego akt zgonu lub inny uwierzytelniony dokument urzędowy stwierdzający zgon.
   Uwaga! W przypadku nie określenia przyczyny zgonu w tych dwóch dokumentach do wniosku dołącza się uwierzytelniony dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.
  3. W przypadku gdy z wnioskiem o sprowadzenie zwłok w imieniu osoby uprawnionej występuje podmiot do tego uprawniony, wymagane jest pełnomocnictwo dla tego podmiotu, podpisane przez osobę uprawnioną do sprowadzenia zwłok pobierz PDF.
   Uwaga! W przypadku pełnomocnictwa wymagana jest opłata za jego udzielenie, opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub do kasy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.
  4. Kserokopia dowodu osobistego /*paszportu wnioskodawcy (w przypadku złożenia wniosku telefaksem).
   Z wnioskiem może wystąpić osoba uprawiona zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 3. OPŁATY
  Wolne od opłaty skarbowej.
 4. TERMIN WYDANIA ZEZWOLENIA
  Do 3 dni.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 lub faksem na nr +48 91-416-30-02.

data opublikowania: 2007-09-18 10:08:11
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-30 09:57:01

Strona odwiedzona 6009 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Piotr Ignaciuk
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.