Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Zarządzania Drogami
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zgłoszenie szkody w pojeździe / na osobie / na mieniu z Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Powiatu Gryfińskiego

 1. PODSTAWA PRAWNA
  • art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  W przypadku zgłoszenia szkody w pojeździe:
  • Wniosek zgłoszenia szkody w pojeździe pobierz wniosek,
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego (z dwóch stron),
  • Kserokopia prawa jazdy kierującego pojazdem,
  • Kserokopia polisy OC,
  • Rachunki, faktury, wyceny, kosztorysy itp.,
  • Wydrukowane zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz zdjęcia powstałej szkody - max. 5 sztuk,
  • Kserokopia notatki policyjnej,
  • Kserokopia umowy leasingowej (jeśli dotyczy),
  • Pełnomocnictwo do działania w imieniu poszkodowanego (jeśli dotyczy),
  • Upoważnienie do odbioru odszkodowania w imieniu poszkodowanego (jeśli dotyczy),
  • Dokładne wskazanie miejsca zdarzenia (mapa z zaznaczonym miejscem, współrzędne geograficzne, pinezka z Google Maps).
  W przypadku zgłoszenia szkody na osobie:
  • Wniosek zgłoszenia szkody na osobie pobierz wniosek,
  • Rachunki, faktury potwierdzające koszty poniesione podczas leczenia,
  • Kserokopia notatki policyjnej,
  • Wydrukowane zdjęcia z miejsca zdarzenia - max 5 sztuk,
  • Pełnomocnictwo do działania w imieniu poszkodowanego (jeśli dotyczy),
  • Upoważnienie do odbioru odszkodowania w imieniu poszkodowanego (jeśli dotyczy),
  • Dokładne wskazanie miejsca zdarzenia (mapa z zaznaczonym miejscem, współrzędne geograficzne, pinezka z Google Maps).
  W przypadku zgłoszenia szkody na mieniu:
  • Wniosek zgłoszenia szkody na mieniu pobierz wniosek,
  • Rachunki, faktury potwierdzające koszty,
  • Kserokopia notatki policyjnej,
  • Wydrukowane zdjęcia z miejsca zdarzenia - max 5 sztuk,
  • Pełnomocnictwo do działania w imieniu poszkodowanego (jeśli dotyczy),
  • Upoważnienie do odbioru odszkodowania w imieniu poszkodowanego (jeśli dotyczy),
  • Dokładne wskazanie miejsca zdarzenia (mapa z zaznaczonym miejscem, współrzędne geograficzne, pinezka z Google Maps).
 3. ETAPY ZAŁATWIENIA SPRAWY
  Początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego złożonego na odpowiednim druku.
  Bezpośrednio po zgłoszeniu dokonywana jest weryfikacja dokumentacji, a następnie przekazanie druku do firmy ubezpieczeniowej z pominięciem kwestii odpowiedzialności za szkodę. W wypadku wystąpienia niezgodności lub braków w zgłoszeniu wzywa się wnioskującego o uzupełnienie lub korektę informacji/dokumentacji.
  Kolejnym etapem jest rozpatrzenie przez ubezpieczyciela otrzymanego wniosku o odszkodowanie, dokonanie oględzin pojazdu oraz wystąpienie do zarządcy drogi celem ustosunkowania się do zdarzenia z udziałem poszkodowanego, a także ustalenie kwestii uznania odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie.
  Na tym etapie ubezpieczyciel weryfikuje:
  • czy zarządca drogi dopełnił wszystkich obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa oraz czy nie nastąpiło zdarzenie losowe np. zderzenie z dziką zwierzyną,
  • czy wszystkie zgłaszane uszkodzenia pojazdu mogły nastąpić we wskazywanych przez poszkodowanego okolicznościach np. przy wjechaniu w ubytek danej wielkości i usytuowaniu, przy deklarowanej przez poszkodowanego prędkości pojazdu, itp.,
  • czy poszkodowany udokumentował powstanie szkody, gdyż ciężar udowodnienia, że do szkody doszło w danym miejscu i czasie z winny zarządcy drogi, leży po stronie poszkodowanego,
  Ostatnim etapem postępowania jest wydanie przez ubezpieczyciela, decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania odszkodowania, z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania, jeżeli wnioskujący o odszkodowanie nie zgadza się, z wydaną przez ubezpieczyciela, decyzją.
 4. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.
  Sekretariat Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - pokój nr 104.
 5. UWAGI
  Informujemy, że w toku dalszych czynności może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów, które będą niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zarządcy drogi lub rozmiaru szkody.

data opublikowania: 2024-01-10 14:56:43
data ostatniej aktualizacji: 2024-06-24 14:52:53

Strona odwiedzona 390 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:  
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.