Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 107/2018
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2018-10-09

w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018r. poz. 995 t.j. ze zm. Dz. U. 2018r. poz.1000, Dz. U. 2018r. poz. 1349, Dz. U. z 2018r. poz.1432 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji:
  • Barbara Rawecka - Sekretarz Powiatu
 2. Członkowie Komisji:
  • Magdalena Bołbot - Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego;
  • Pani Agnieszka Turek - Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji,
  • Pani Lucyna Zawierucha Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego;
  • Pani Karina Osińska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
  • Pan Andrzej Krzemiński - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych;
  • Pani Elżbieta Lorenowicz - Bień - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  • Pani Janina Niwa - Skarbnik Powiatu,
  • Pan Grzegorz Downar - Geodeta Powiatowy,
  • Pani Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  • Pan Arkadiusz Durma - Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami;
  • Pani Marta Szamburska - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa;
  • Pan Piotr Ignaciuk - Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 2.

 1. Komisja dokona oceny wydzielonej i przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, stwierdzi czy upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu oraz określi czy dokumentacja niearchiwalna stała się nieprzydatna dla celów praktycznych i dowodowych komórek organizacyjnych.
 2. Członkowie komisji zobowiązani są dokonać powyższej oceny w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Komisja zatwierdzi protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.
 2. Protokół oraz spis dokumentacji niearchiwalnej, o którym mowa w ust. 1 podlega akceptacji Starosty.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Bołbot - Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2018-10-15 13:16:37
data ostatniej aktualizacji: 2018-10-15 13:16:37

Strona odwiedzona 659 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Bołbot
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.