Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/324/2023 z dnia 2023-01-26

w sprawie przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji "Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) wskazuje, że do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Obecna Strategia obowiązywała do końca 2022 roku i konieczne jest uchwalenie nowego dokumentu zawierającego aktualną diagnozę problemów społecznych w powiecie gryfińskim. Podmioty realizujące zadania polityki społecznej na różnych poziomach opierają swoje działania na podstawie m.in. przygotowanych wcześniej strategii oraz programów.

By zapewnić rzetelność opracowania dokumentu przeprowadzono konsultacje nad projektem nowej Strategii (zgodnie z Uchwałą nr 721/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.11.2022). W konsultacjach mogli wziąć udział mieszkańcy powiatu gryfińskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), które prowadzą działalność na terenie powiatu gryfińskiego. Również jednostki samorządu terytorialnego z powiatu gryfińskiego. Nie wniesiono uwag oraz opinii.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-01-30 11:56:50
data ostatniej aktualizacji: 2023-01-30 11:56:50

Strona odwiedzona 342 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.