Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/325/2023 z dnia 2023-01-26

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022 r. na Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2185 i poz. 1855) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wniesioną skargę z dnia 12 grudnia 2022 r. na Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w zakresie nieprzedłużenia umowy o pracę, uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 1, zawarto w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi osobę wnoszącą skargę.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęła skarga na Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

W dniu 13 grudnia 2022 r. Przewodniczący Rady przekazał sprawę do zbadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego celem ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w skardze i niemożność podjęcia uchwały przez Radę Powiatu w Gryfinie w terminie miesiąca, w dniu 19 grudnia 2022 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę nr XLIII/323/2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022 r.

Na posiedzeniach w dniu 4 i 11 stycznia 2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

Komisja w oparciu o złożone wyjaśnienia i przeanalizowane dokumenty zarekomendowała Radzie Powiatu Gryfińskiego uznanie skargi za bezzasadną. Umowa była na czas określony, zakończyła się z dniem, do którego była zawarta. Żaden przepis prawa pracy nie obliguje pracodawcy do przedłużenia umowy o pracę.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2023-01-30 12:02:48
data ostatniej aktualizacji: 2023-01-30 12:02:48

Strona odwiedzona 319 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.